Search
Close this search box.

West Maas en Waal maakt zich klaar voor de Omgevingswet: meer ruimte voor initiatieven en participatie

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, water, milieu, natuur en bouwen. De Omgevingswet heeft gevolgen voor gemeenten, omdat zij meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om hun eigen beleid en regels te bepalen.

Marieke van den Boom
Marieke van den Boom

Wat deze Omgevingswet betekent voor de inwoners en bedrijven van de gemeente West Maas en Waal vroeg de redactie van IN2MaasenWaal aan Marieke van den Boom wethouder Ruimte.

Wat betekent deze Omgevingswet voor de gemeente?

“De Omgevingswet is belangrijk voor onze gemeente, omdat het ons meer mogelijkheden geeft om onze eigen visie en plannen voor de leefomgeving vorm te geven, samen met onze inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden. Bovendien zorgt de wet voor minder regels en ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.”

Hoe heeft de gemeente zich voorbereid op de invoering van de Omgevingswet?

“We hebben ons in het afgelopen jaar goed voorbereid. Alle verordeningen die we moesten hebben, zijn op tijd vastgesteld. We hebben ook een omgevingsvisie gemaakt, waarin we onze lange termijn koers voor de leefomgeving hebben vastgelegd. Daarbij hebben we ook de inwoners, bedrijven en organisaties van onze gemeente betrokken, om hen mee te laten praten en denken over wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente. De omgevingsvisie wordt in mei 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Verder hebben we ook veel aandacht besteed aan de digitale aspecten van de Omgevingswet, zoals het nieuwe Omgevingsloket, waar mensen vergunningen kunnen aanvragen of meldingen kunnen doen.”

“Ik zie vooral veel kansen. De Omgevingswet geeft ons meer ruimte om maatwerk te leveren”

Wat zijn de grootste uitdagingen of kansen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor de gemeente?

“Ik zie vooral veel kansen. De Omgevingswet geeft ons meer ruimte om maatwerk te leveren, om in te spelen op de lokale behoeften en wensen. We kunnen bijvoorbeeld meer rekening houden met de verschillen tussen de dorpen in onze gemeente, die elk hun eigen karakter en identiteit hebben. En meer integraal werken aan de thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals wonen, duurzaamheid, economie, recreatie en toerisme. Verder is de samenwerking met onze partners, zoals de provincie, het waterschap, de buurgemeenten, de woningcorporaties, de ondernemers en de inwoners een belangrijk issue. Ik denk dat de Omgevingswet ons meer mogelijkheden geeft om onze gemeente nog mooier en leefbaarder te maken.”

Hoe betrekt de gemeente de inwoners bij de Omgevingswet en hoe kunnen zij hun stem laten horen of invloed uitoefenen?

“De Omgevingswet vraagt om meer participatie van de inwoners. Dat betekent dat we hen meer willen informeren, raadplegen, adviseren en betrekken bij onze plannen en besluiten. Dat hebben we al gedaan bij het maken van de omgevingsvisie, waar we verschillende bijeenkomsten, enquêtes, interviews en online platforms hebben gebruikt om de inwoners te horen. Dat willen we ook blijven doen bij het uitvoeren van de omgevingsvisie, bijvoorbeeld bij het maken van omgevingsplannen, programma’s of projecten. We willen ook de inwoners stimuleren om zelf met initiatieven te komen, die passen bij de omgevingsvisie en de Omgevingswet. En zullen hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. We hebben bijvoorbeeld een speciale pagina op onze website, waar we uitleggen wat de Omgevingswet is, wat er verandert en wat dat betekent voor de inwoners. We hebben ook een nieuwsbrief, waar we regelmatig updates geven over de Omgevingswet en de projecten die we ermee doen. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een vragenboom, een online tool die je helpt om te bepalen of je een vergunning nodig hebt voor je activiteit bijvoorbeeld of je iets wilt bouwen, slopen, kappen, of veranderen. Afhankelijk van de antwoorden, krijg je een conclusie, bijvoorbeeld dat je geen vergunning nodig hebt, dat je een melding moet doen, of dat je een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kunnen inwoners altijd terecht bij ons omgevingsloket bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).”

Tot slot, wat zou je de inwoners van jullie gemeente willen meegeven over de Omgevingswet?

“Ik zou de inwoners, bedrijven en organisaties willen meegeven dat de Omgevingswet een kans is om samen te werken aan onze leefomgeving. Het is een wet die gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen voor nu en in de toekomst. Ik zou iedereen willen uitnodigen om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen. Het is onze gemeente, het is onze leefomgeving, het is onze Omgevingswet.”

Meer informatie is te vinden op de website: www.westmaasenwaal.nl/omgevingswet

Tekst: Loet van Bergen
Foto: Gemeente West Maas en Waal

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.