Search
Close this search box.

Tijd voor een herwaardering van het praktisch onderwijs

Steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding, terwijl we ze keihard nodig hebben. Peter Huisman breekt een lans voor de herwaardering van het praktijkonderwijs. Dit is een gezamenlijke opgave voor overheid, onderwijs, ondernemers en ouders.

Huisman Etech Experts in Druten is een breed georiënteerd, gerenommeerd elektrotechnisch familiebedrijf. Directeur Peter Huisman maakt zich zorgen over het oplopend tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten.

Stop het bagatelliseren

“Veel ouders willen hun kinderen op een zo hoog mogelijk niveau laten opleiden: havo of vwo. Maar een kind moet toch vooral iets doen wat het leuk vindt? Ik ken veel jongeren die liever praktisch dan theoretisch bezig zijn en daar ook meer talent voor hebben. Helaas stellen wij ‘praktisch’ onderwijs veelal gelijk aan ‘lager onderwijs’. Hierdoor plaats je de jongeren die ervoor kiezen in een hokje. Terwijl ze juist in de installatietechniek mooie banen kunnen krijgen waarin ze zich prettig voelen en kunnen groeien. Het is tijd voor een herwaardering.”

Enthousiasmeren

Huisman vervolgt: “Het is mooi dat wij een energietransitie gaan maken, maar wie gaat dat in de praktijk realiseren? De instroom naar het technisch mbo- en hbo-onderwijs blijft afnemen. We moeten jongeren vroegtijdig prikkelen om toch die richting in te slaan. Daar kunnen technische bedrijven aan bijdragen. Nodig eens een basisschoolklas uit om de kinderen kennis te laten maken met techniek.”

Krachtenbundeling

Huisman Etech Experts en andere bedrijven hebben de laatste jaren veel samengewerkt met het regionale voortgezet onderwijs. “Hierdoor heeft de verwachte krimp van de instroom voor praktische opleidingen niet plaatsgevonden. Wij konden zelfs voorkomen dat de techniekopleiding in onze regio zou wegvallen omdat het leerlingenaantal te klein werd voor de school om dit nog aan te kunnen bieden. Ieder technisch bedrijf kan wel wat materiaal of mensen ter beschikking stellen om die opleiding toch door te kunnen laten gaan.”

Van stagiair tot zij-instromer

Bij Huisman Etech Experts kunnen jongeren terecht voor een stage of leer-werktraject. Zij-instromers zonder een technische vooropleiding kunnen er praktijkervaring opdoen en parallel op school de theorie leren. “Ook statushouders die nog geen Nederlands spreken, maar wel technische beroepservaring hebben, zijn welkom. Wij sturen ze op taalles, zodat ze sneller kunnen integreren.”

Out-of-the-box

De overheid kan helpen door meer middelen vrij te maken voor praktisch onderwijs en lokale trajecten om jongeren breder te interesseren voor techniek. Huisman: “We moeten allemaal wat vaker out-of-the-box durven denken. Het tekort aan praktisch opgeleide mensen is een maatschappelijk probleem. Om het op te lossen moet iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden een bijdrage leveren.”

Huisman Etech logo

Koningstraat 101, Druten
T +31 487 51 85 55
W www.huismanetech.nl

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.