Search
Close this search box.

Ondermijning in de regio

Vincent van Neerbosch en Daphne Bergman

Gemeentelijk bestuur. Geen ondernemer die daar niet door beïnvloed wordt. Deze maand praten we met Daphne Bergman, burgemeester van de gemeente Beuningen en Vincent van Neerbos, burgemeester van de gemeente West Maas en Waal. Onderwerp van het gesprek: ondermijning. We legden ze een aantal vragen voor.

Hoe staat het met de criminaliteitscijfers in uw gemeenten?

Daphne: Dit is een redelijk veilige regio. Over de hele linie bekeken wonen wij in veilige woongemeenten. Desalniettemin zijn er in de regio Gelderland-Zuid, als je het over ondermijning hebt, relatief veel drugsgerelateerde zorgen. Drugslabs en facilitators zijn toch de harde realiteit, waar we niet onderuit kunnen en die onze aandacht heeft.

Vincent: Naar aanleiding van de signalen die ons bereiken hebben we een ondermijningscoördinator aangesteld voor de 6 gemeenten. Het is belangrijk dat de signalen die ons bereiken ook serieus worden opgepakt. De drugsproblematiek heeft onze aandacht, maar er zijn meer uitdagingen. Zo worden we ook geconfronteerd met zaken als de distributie van sigaretten en illegale productie van kleding bijvoorbeeld. Het is een ingewikkeld web van diverse activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen en waar we iets mee moeten.

Is het buitengebied kwetsbaarder voor specifieke soorten van georganiseerde criminaliteit?

Vincent: Het buitengebied is kwetsbaar, maar bedrijventerreinen evenzeer. De specifieke omstandigheden maken het interessant voor criminelen om juist hier hun activiteiten te ontplooien. De mogelijkheid om op een afgelegen plek vrijwel onzichtbaar te zijn bijvoorbeeld. Waar we ons nu op richten is om de samenwerking en verbinding tussen ondernemers, provincie en gemeente te versterken om zo de weerbaarheid te vergroten. Die samenhang is belangrijk. We moeten mensen laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat we gezamenlijk optrekken in de realisatie van een veilige werk- en woonomgeving.

In hoeverre kan er gesproken worden over verweving van de onder- en bovenwereld of van normvervaging?

Daphne: Dat komt zeker voor. De onderwereld heeft de bovenwereld nodig om bijvoorbeeld geld wit te wassen via bedrijven of vastgoed aan te kopen. Daarom spreken we ook van ondermijning. Het blijft dus nodig te investeren in de bewustwording van onze inwoners, bedrijven en organisaties met de oproep zaken te melden bij politie of gemeente. Dat doen we samen met onze partners politie, OM en gemeenten in Tweestromenland preventief (communicatie en in gesprek blijven) en repressief (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk).

Heeft het ambtelijk apparaat al eens te maken gehad met druk van buitenaf of bedreiging? Bent u beducht voor eventuele integriteitsproblemen?

Daphne: Ja, druk van buitenaf en bedreiging komt voor in gemeenten. Daarom belangrijk om te investeren in een weerbare organisatie. En we moeten het niet normaal gaan vinden of dergelijk gedrag accepteren als overheid.

Vincent: Ook hierbij geldt dat we over de hele linie met elkaar in gesprek moeten blijven. Binnen het ambtelijk apparaat maar zeker ook daarbuiten met de mensen die hier wonen, werken en ondernemen. Signalering, je durven uitspreken en melding maken het zijn de belangrijkste stappen om actie te kunnen ondernemen. De gemeente heeft hier een leidende rol in, de reden ook voor de installatie van de ondermijningscoördinator. Het is belangrijk dat beleid ook tussen de verschillende gemeenten op elkaar afgestemd is. Dat er bij elk ingrijpen op eenzelfde wijze wordt ingegrepen. Zo creëren we als het ware één muur tegen de opkomende criminaliteit.

Er is een helder meerjarenbeleid geformuleerd waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Het is daarbij wel zaak dat we de focus behouden en bijsturen waar dat nodig is.

De hele keten moet hierin betrokken zijn en blijven. Want alleen samen zijn we in staat om effectieve resultaten te behalen in de strijd tegen de criminaliteit.

“Alleen samen zijn we in staat om effectieve resultaten te behalen in de strijd tegen de criminaliteit.”

Tekst: Chantal Fransen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.