Search
Close this search box.

De Lerende Regio Maas en Waal: De toegevoegde waarde van Skillspaspoorten en Open Badges in de Skillsmarkt

In ons vorige artikel in IN2 Maas en Waal bespraken we de verschuiving van een diplomamarkt naar een skillsmarkt. Deze verandering benadrukt het belang van vaardigheden boven traditionele diploma’s. In een wereld waar competenties en praktijkkennis steeds crucialer worden, komen nieuwe tools zoals skillspaspoorten en Open Badges naar voren als krachtige middelen om deze vaardigheden te erkennen en te valideren. Maar wat zijn deze tools precies, en hoe kunnen ze bijdragen aan de ontwikkeling van zowel studenten als medewerkers?

Skillspaspoorten

Een skillspaspoort is een digitaal document dat de verschillende vaardigheden, kennis en ervaringen van een individu vastlegt. Het fungeert als een persoonlijk portfolio waarin zowel formele als informele leerervaringen worden gedocumenteerd. Skillspaspoorten bieden verschillende voordelen:

 • Overzicht en transparantie: Ze geven een gedetailleerd overzicht van de vaardigheden en kennis van een persoon, waardoor werkgevers een duidelijk beeld krijgen van wat een kandidaat te bieden heeft.
 • Levenlang leren: Skillspaspoorten moedigen individuen aan om continu te blijven leren en hun vaardigheden te ontwikkelen. Elke nieuwe vaardigheid kan eenvoudig aan het paspoort worden toegevoegd.
 • Mobiliteit op de arbeidsmarkt: Door vaardigheden te documenteren en te valideren, maken skillspaspoorten het makkelijker voor werknemers om tussen verschillende sectoren en functies te bewegen.

Open Badges: Bouwstenen van vaardigheden

Een Open Badge is een digitaal certificaat dat een specifieke vaardigheid of prestatie erkent. Elke badge bevat gedetailleerde metadata die beschrijven wat de houder van de badge heeft bereikt, hoe deze vaardigheid is beoordeeld, en wie de badge heeft uitgegeven. De functies en voordelen van Open Badges zijn divers:

 • Erkenning en validatie: Open Badges bieden een formele erkenning van vaardigheden, ongeacht waar en hoe deze vaardigheden zijn verworven.
 • Delen en bewijsvoering: Badges kunnen eenvoudig online gedeeld worden, bijvoorbeeld op LinkedIn of in digitale portfolios, waardoor potentiële werkgevers direct inzicht krijgen in de competenties van een kandidaat.
 • Motivatie en betrokkenheid: Door badges te behalen, worden individuen gemotiveerd om verder te leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. En in tegenstelling tot wat wordt veronderstelt, is dat badges leiden tot grotere medewerkersbetrokkenheid en aantrekkingskracht op nieuwe medewerkers.

“Met deze badge krijg ik waardering voor mijn inzet in het project en geeft het ook de erkenning van mijn ontwikkeling: ik ben hier erg blij mee en kan deze gebruiken voor het verkrijgen van volgende stages: Student van de HAN.”

De structuur van een Open Badge

Een Open Badge is meer dan een digitaal plaatje. Het bevat een schat aan informatie die de waarde en validiteit ervan ondersteunt:

 • Uitgevende organisatie: De organisatie die de badge uitgeeft, zoals een onderwijsinstelling of een bedrijf.
 • Beschrijving van de vaardigheid: Een gedetailleerde beschrijving van de specifieke vaardigheid of prestatie die de badge erkent.
 • Criteria en beoordeling: De criteria waaraan de badgehouder moest voldoen en de manier waarop de vaardigheid is beoordeeld.
 • Datum van uitgifte: De datum waarop de badge is toegekend.
 • Evidentie: Bewijsstukken die de behaalde vaardigheid ondersteunen, zoals projecten, opdrachten of beoordelingen.

Voorbeeld: De Open Badge voor Adviseur Lerende Regio Maas en Waal

Op 28 mei hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt met de overhandiging van een Open Badge aan de studenten Bedrijfskunde van de HAN: de badge “Adviseur Lerende Regio Maas en Waal”. Deze badge erkent de specifieke vaardigheden die de studenten hebben ontwikkeld tijdens hun advieswerk voor het project. Hieronder een beschrijving van de badge:

 • Titel: Adviseur Lerende Regio Maas en Waal
 • Uitgevende Organisatie: Stichting Stimulering Techniek Maas en Waal
 • De Adviseur Lerende Regio Maas en Waal badge erkent de bijdrage van HAN studenten aan de groei van bedrijven in de regio Maas en Waal. Door hun onderzoek naar HRM-processen en het uitbrengen van advies, hebben zij positief bijgedragen aan zowel bedrijfsontwikkeling als aan de Lerende Regio Maas en Waal.

Verdere criteria en bewijslast zijn opgenomen in de badge.

De toekomst van werknemersontwikkeling

Het gebruik van skillspaspoorten en Open Badges beperkt zich uiteraard niet tot studenten. Ook medewerkers kunnen profiteren van deze tools. Bedrijven kunnen badges inzetten om de vaardigheden van hun personeel te waarderen en te erkennen, wat bijdraagt aan de motivatie en professionele groei van werknemers. Door badges toe te kennen voor interne trainingen, projecten, eigen ontwikkeling en andere leeractiviteiten, kunnen organisaties een cultuur van voortdurende ontwikkeling en waardering stimuleren.

In een Skills Based Arbeidsmarkt bieden skillspaspoorten en Open Badges een waardevolle manier om de talenten en capaciteiten van individuen te erkennen. Ze maken het mogelijk om een completer en dynamischer beeld te krijgen van wat een persoon kan, waardoor bedrijven beter in staat zijn om de juiste talenten te vinden en te ontwikkelen. Zo kunnen we samen de regio Maas en Waal op de kaart zetten als een pionier in deze innovatieve benadering van leren en werken.

Ook nieuwsgierig geworden:
Richard van Ommen,
r.vanommen@ommenkeer.nl

Tekst: Richard van Ommen
Foto: Lerende Regio

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.