Search
Close this search box.

ECN: de katalysator van de economische groei van Nijmegen

Als bestuurder van VNO-NCW zat Martin Visser al regelmatig aan tafel bij het Economisch Collectief Nijmegen, oftewel het ECN. In 2016 maakte hij de overstap naar dit samenwerkingsverband, in 2019 trad hij vervolgens aan als voorzitter, mede vanuit zijn drive om wat voor de stad Nijmegen te betekenen. Martin neemt ons mee in de activiteiten en toegevoegde waarde van ECN. ‘Een gezond werknemers- en ondernemersklimaat, daar staan we voor.’

Martin Visser

Het ECN -opgericht in 2010- is een samenwerking tussen de 6 grote werklocaties in Nijmegen: Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid, Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen, TPN-WEST, Ondernemersvereniging Waalsprong, de Winkelsteeg en Huis voor de Binnenstad. Ze bundelen hun krachten om kwesties aan te pakken die niet alleen hun eigen werkgebieden beïnvloeden, maar ook breder spelen in de stad. ECN heeft dan ook als doel om de economische groei van Nijmegen op alle mogelijke manieren te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door regelmatig overleg te voeren met de voorzitters van de genoemde werklocaties, de Industriële Kring Nijmegen en andere belangrijke stakeholders zoals de gemeente, onderwijsinstellingen en VNO-NCW regio Arnhem Nijmegen.

“Nijmegen heeft, net als Amsterdam, een natuurlijke aantrekkingskracht. En die moeten we behouden!”

ECN als intermediair rond grote thema’s

Martin: ‘De kracht van ECN zit hem in het collectief. Via de bij ECN aangesloten verenigingen behartigen we de belangen van alle ondernemers. Samen kunnen we overkoepelde thema’s, zoals de energietransitie, vestigingsklimaat en onderwijs agenderen bij grote partijen en overheden. Zo zitten we regelmatig met de wethouder Economische Zaken om de tafel om deze thema’s te bespreken.’

Het vollopende energienet

‘Momenteel zijn we vooral bezig met de energietransitie. Een van onze bestuursleden is Kees Baijens, die zitting heeft in de Stuurgroep Energietransitie Nijmegen. Die stuurgroep staat in nauw contact met ondernemers in de regio, Tennet en de overheid. We zien op dit moment dat bedrijventerreinen niet kunnen uitbreiden. Daarnaast kunnen grote bedrijven niet groeien omdat ze qua energie al aan hun max zitten. Mede daarom willen bedrijven uitwijken, bijvoorbeeld richting Duitsland. Naast het lobbyen naar VNO-NCW en de gemeente om hier wat mee te doen, kijken we naar dingen die wél kunnen, zoals off-the-grid oplossingen (onafhankelijke energieopwekking los van het stroomnet).’

“De bij het ECN aangesloten verenigingen behartigen de belangen van alle ondernemers”

Parels in de regio

‘Een aantal keer per jaar organiseren we sessies met raadsleden van gemeente Nijmegen. We willen hen bekend(er) maken met bedrijven in de stad en de parels die we hier hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het Havengebied. Daar zitten fantastische, circulaire bedrijven. De leek ziet deze misschien als vervuilend, maar in feite dragen ze enorm bij aan circulariteit. Daarnaast is de haven cruciaal voor de doorvoer naar Rotterdam en het Europese achterland. Zo hebben we voor de raadsleden van gemeente Nijmegen een rondvaart georganiseerd langs de haven. De ondernemers hebben vanaf het water verteld waarom Nijmegen en de haven zo belangrijk zijn. Mooi voorbeeld is Hyster-Yale, dat haar heftrucks vanaf de haven verscheept naar de rest van de wereld.’

“Nijmegen heeft, net als Amsterdam, een natuurlijke aantrekkingskracht. En die moeten we behouden!”

Matchmaking tussen scholieren en bedrijven

‘ECN heeft ook oog voor mensen die om welke reden dan ook niet gemakkelijk aan een baan komen en zich daardoor buiten de maatschappij voelen staan. We pleiten ook voor betere aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven. Daarbij stimuleren we de samenwerking van de parkmanagers van de werklocaties met het ROC en de HAN. De parkmanagers weten wat de bedrijven te bieden hebben en kunnen het matchen van werk- en stagezoekenden met werkgevers faciliteren. Zo organiseren we regelmatig evenementen om scholieren en bedrijven met elkaar te verbinden.’

Willen wonen én werken in Nijmegen

‘Binnenstedelijke bedrijven zijn ontzettend belangrijk voor de vitaliteit van de stad, hoewel je ook te maken hebt met uitdagingen zoals vervuiling en geluidsoverlast. Daarover moeten we dus voortdurend in gesprek blijven. Dat is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor Nijmegen op dit moment: de beperkte ruimte gecombineerd met de groei van de stad. Het zou mooi zijn dat mensen hier komen wonen omdat ze de stad fijn vinden én omdat ze hier willen werken. Nijmegen heeft, net als Amsterdam, een natuurlijke aantrekkingskracht. En die moeten we behouden!’

Tekst Joep Peters Fotografie Martin Visser

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.