Search
Close this search box.

Duizenden ontwikkeltrajecten gerealiseerd

Door het gezamenlijke initiatief van OMW (Ondernemend Maas en Waal) en OVD (Ondernemersvereniging Druten) hebben 6.939 werknemers en werkzoekenden gewerkt aan hun ontwikkeling. Trots kijkt het projectteam terug. Het samenwerkingsverband OMW (bestaande uit Business Club Maas en Waal, Ondernemersvereniging De Gouden Ham, Ondernemers Ontmoeten en Verrassend Leeuwen), Ondernemers Vereniging Druten en CNV besloot in het najaar van 2021 een subsidieaanvraag in te dienen voor ondersteuning, begeleiding en scholing voor behoud van en overgang naar werk. De tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk nodigde samenwerkingsverbanden uit hiervoor een aanvraag in te dienen. Leon de Jonge, voorzitter van OVD stelt: “Al snel kwam de samenwerking met OMW, OVD en CNV tot stand.”

Onderzoek bevestigde behoefte aan ontwikkeling

Voorafgaand aan de aanvraag ging het projectteam onderzoeken of er behoefte was voor de geboden mogelijkheden.”

Door onderzoek werd al snel duidelijk dat:

  1. De arbeidsmarkt na Corona enorm in beweging was
  2. Banen in sommige sectoren onzeker waren en in andere sectoren was er krapte
  3. Werknemers en werkgevers door Corona op zoek waren naar nieuwe vormen van (samen)werken
  4. Werknemers en werkzoekenden behoeften hebben aan ontwikkeling, vertrouwen en betekenisvol werk bij een werkgever die hen serieus neemt

Voldoende kansen om in deze transitieperiode werknemers en de werkgevers hierbij te helpen. Er werd besloten de aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Hoogste subsidietoekenning ooit!

De totale subsidie bedroeg ruim 3,4 miljoen euro. Zover wij weten is dit de hoogste subsidietoekenning geweest in het Land van Maas en Waal op het gebied van persoonlijke training en ontwikkeling. Huub Tromp, afgevaardigde namens Ondernemers Ontmoeten stelt wel vast: “Veel tijd om naast onze schoenen te lopen hadden we niet.”

Vanaf dat moment moest er hard gewerkt worden om de subsidie bij de juiste personen en in de juiste sectoren aan te bieden. Gekozen is voor 4 sectoren waar een personeelstekort was: Horeca, Retail, Techniek en de Agrarische sector. Later zijn deze sectoren uitgebreid met de Zorg-, Transport- en IT-sector.

De projectgroep die van het begin tot het einde dit project heeft gerealiseerd bestond uit: Leon de Jonge – Contactpersoon ministerie, Willem van Veenendaal – Strategie en marktbewerking, Huub Tromp – Financiën

Succesvol door samenwerking

Ook de samenwerking met Van Kraaij Educatie en Brabant Leert heeft het samenwerkingsverband geholpen bij de professionalisering en verbreding van het aanbod. Van Kraaij Educatie is als aanbieder van cursussen en trainingen al bekend in het Land van Maas en Waal. Brabant Leert is een unieke organisatie en een inspirerend voorbeeld van hoe publieke en private partijen kunnen samenwerken. Voor provincie Gelderland en de Gelderse afdeling van VNO-NCW een goed voorbeeld om te volgen, volgens het projectteam.

Het succes bleef niet uit. 6.939 personen selecteerden uit het brede aanbod van webinars, seminars, e-learnings, cursussen en trainingen, loopbaanadviezen en individuele begeleidingstrajecten het product dat bij hen paste. Deze keuze ging vaak in overleg met de werkgever. Hierdoor werd een win-win situatie gecreëerd. Willem van Veenendaal, voorzitter van Verrassend Leeuwen, vindt dat dit succes aantoont dat samenwerking tussen werkgevers- en werknemersverenigingen en de overheid van groot belang is en hoopt op een intensievere samenwerking met de gemeenten West Maas en Waal en Druten. “Alleen zo kunnen we de werkgevers en vooral ook de werknemers in het Land van Maas en Waal duurzaam ondersteunen met betekenisvolle en gedragen initiatieven.”

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.