Search
Close this search box.

Nijmegen goed op weg!

Nijmegen is populair, kijk alleen al naar de vele nieuwbouwprojecten en het elk jaar toenemend aantal bewoners. Meer mensen betekent automatisch meer verkeerstromen en een toenemende kans op overlast en onveilige situaties. De stad zet daarom vol in op het leefbaar én bereikbaar houden van de stad. Hier profiteren immers zowel de bewoners als het bedrijfsleven van. We spreken met burgemeester Hubert Bruls over de Nijmeegse plannen voor de komende jaren.

Ontwikkelingen rond de bereikbaar-heid van Nijmegen 2023-2030

‘Nijmegen is een snel groeiende stad, er is steeds minder ruimte en de stad wordt steeds populairder. Elk jaar komen er 1.000 tot 2.000 nieuwe bewoners bij. Die moeten zich verplaatsen, zowel voor werk- als privédoeleinden. De hoofdopgave is dat we de stad leefbaar en bereikbaar houden. Het is daarom onoverkomelijk om ons minder met de auto te verplaatsen. Dit vertaalt zich in een aantal concrete oplossingen. Aan de randen van de stad willen we met hubs gaan werken, waar mensen hun auto kwijt kunnen om hun reis te vervolgen via het OV of bijvoorbeeld deelscooters. We willen daarnaast de binnenstad vriendelijker maken; meer groen en toegankelijker voor wandelaars. Automobilisten parkeren in de toekomst vaker in ondergrondse parkeergarages en minder op straat. We dienen er daarbij wel voor te zorgen dat de bewoners in de nabijheid van hun woning kunnen parkeren. Een derde ontwikkeling is dat bedrijven hun medewerkers stimuleren om zich op andere manieren te verplaatsen, zoals met het OV, fiets en elektrische scooters. Onze mobiliteitsmakelaars kunnen hierin adviseren. Ik wil benadrukken dat met name het gebrek aan ruimte deze veranderingen noodzakelijk maakt. Het is evident dat de stad zijn grenzen bereikt.’

“Aan de randen van de stad willen we met hubs gaan werken, waar mensen hun auto kwijt kunnen om hun reis te vervolgen via het OV of bijvoorbeeld deelscooters”

Innovaties rond mobiliteit

‘Een van de belangrijkste innovaties rond mobiliteit van de laatste twintig jaar was de elektrische fiets. Deze heeft het een stuk makkelijker gemaakt om je met de fiets te verplaatsen. Je kunt nu 10 of 15 kilometer overbruggen alsof het 3 kilometer is. Daarnaast zijn het goederentransport en de wijze van bevoorrading veranderd. De komst van hubs en gebundelde vervoersstomen scheelt in het aantal vervoersbewegingen. Er zijn ook sociale innovaties rond het vraagstuk hoe we werken en leven met elkaar, zoals thuiswerken. Als we op dezelfde manier zouden reizen en werken zoals we dat 30 jaar geleden deden, dan zou de stad inmiddels al volledig vastgelopen zijn.’

Groei betekent uitdagingen rond orde en veiligheid

‘Door de groeiende bevolking zal de overlast niet minder worden. Er spelen meerdere zaken rond het thema openbare orde en veiligheid. We willen de ondermijning aanpakken, hebben te maken met overlast door verward gedrag, intimidatie, discriminatie en zien dat jongeren op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met criminaliteit. Wisselende thema’s die allemaal belangrijk zijn. De laatste maanden valt met name de toenemende ernst van verward gedrag op. Dit komt regelmatig voor én het is lastig aan te pakken. Verward gedrag kent meerdere gradaties en oorzaken. We moeten dit dus ook op verschillende manieren aanpakken.’

Campagnes en een integrale aanpak leiden tot resultaten

‘Er is rond de thema’s zorg en veiligheid meer samenwerking tussen politie, gemeente, zorginstellingen, jongerenwerkers en verslavingszorg. Door de handen ineen te slaan, kunnen we sneller reageren op situaties. Dit zijn vaak successen die de buitenwacht niet direct ziet, wij merken het echter vooral door de dingen die niét meer gebeuren. De overlast is op bepaalde plekken in de stad bijvoorbeeld afgenomen. Het is van belang om informatie te delen en onderling te bepalen wie bij welke situatie optreedt. We willen daarnaast doorgaan met de zorg voor jongeren die de criminele kant op gaan. We voeren bijvoorbeeld een campagne gericht op wapenbezit bij de jeugd. Mede daardoor is het nu wat rustiger op dat vlak. Er zijn zorgen in de samenleving, maar we hoeven niet wanhopig te worden. We zien namelijk ook dat initiatieven effect hebben.’

In contact met ondernemers en erkenning voor hun uitdagingen

‘We onderhouden op veel manieren contact met bedrijven. We voeren regelmatig overleg met ondernemersverenigingen en onze accountmanagers hebben elk een branche of groep ondernemers onder hun hoede. De wethouder Economie en ikzelf leggen bedrijfsbezoeken af en wonen bijeenkomsten bij. Het gaat bij ondernemers momenteel vooral over stijgende kosten in combinatie met de verminderde beschikbaarheid van grondstoffen. Daarnaast is het personeelstekort een groot thema voor alle branches. Ik verwacht daarom dat we de komende jaren naar nieuwe businessmodellen toegroeien, zoals pools waarbij meerdere bedrijven gebruik maken van flexibel in te zetten medewerkers. Er zullen bovendien nieuwe samenwerkingsverbanden komen, want één ding is zeker: in een vergrijzende samenleving wordt het aanbod op de arbeidsmarkt alleen maar krapper. Ik zou ondernemers dus willen adviseren om te blijven investeren in goede arbeidsvoorwaarden om jezelf aantrekkelijk te maken als werkgever.’

Verkiezingskoorts: de politieke betrokkenheid van Nijmegen

‘Ik denk dat we als Nijmegen gemiddeld genomen vrij betrokken zijn. Als je kijkt naar de verkiezingsopkomst, scoren we altijd hoger dan het landelijk gemiddelde. En dat is best bijzonder, omdat steden over het algemeen een lagere opkomst laten zien. Dat zegt veel. Ik merk het ook in maatschappelijke debatten, daar komen veel Nijmegenaren op af. Ook de HAN en Universiteit spelen hier een rol in. Je ziet daar veel maatschappelijke betrokkenheid en veel studies zijn gericht op maatschappelijke vraagstukken. Nuilen is niet voor niets een Nijmeegs woord, hier hoef je nooit bang te zijn dat er geen discussie is!’

Tekst: Joep Peters Foto: gemeente Nijmegen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.