Search
Close this search box.

ROC Rivor: Kwaliteit door Samenwerking

ROC Rivor heeft positieve beoordelingen gekregen van de Onderwijsinspectie, mede dankzij de sterke samenwerking met de regio. In het eerste kwartaal van 2024 beoordeelde de inspectie de opleidingen Bedrijfsadministrateur, Verzorgende-IG, Chauffeur wegvervoer, Expert IT systems and devices en de Taalschakeltrajecten, evenals het bestuurlijk handelen en de financiën van ROC Rivor. Op alle onderdelen scoorde de school positief. De inspectie schrijft in haar rapport: “Er is sprake van deugdelijk financieel beheer en het bestuur, de directie, coördinatoren en docententeams hebben zich sterk verbeterd op het gebied van kwaliteitssturing, kwaliteitscultuur en verantwoording.”

Aansluiting op de regionale arbeidsmarkt

De Inspectie prijst de sterke verbinding met de regio. “Het beroepenveld is zeer tevreden over de opleiding en de bekwaamheid en competenties van de studenten,” aldus de Inspectie over de opleiding Bedrijfsadministrateur. De samenwerking met de regio heeft ook geleid tot goede begeleiding van studenten en leerstof die aansluit bij de eisen van de regionale arbeidsmarkt, vooral in de sectoren zorg, transport, ICT en economie.

Wendbaar en weerbaar

ROC Rivor streeft ernaar om in een snel veranderende wereld en arbeidsmarkt, wendbare en weerbare werknemers op te leiden. Dit doet ze door aandacht te schenken aan de ambities van de student en door het regionale bedrijfsleven actief te betrekken bij de opleidingen. Bij de opleiding Verzorgende-IG bijvoorbeeld, bezoekt het team regelmatig de leerbedrijven van studenten en verrijken docenten de lesstof met praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring. Veel regionale zorginstellingen nemen ook deel aan het werkveldoverleg, waar ze betrokken worden bij de ontwikkeling van het onderwijs.

Tijdens de onderzoeksdagen voerde de Inspectie gesprekken met studenten, docenten, examencommissie, leerbedrijven en het management, en observeerde zij de lessen. Deze uitgebreide evaluatie draagt bij aan de continue verbetering van het onderwijs bij ROC Rivor, wat ten goede komt aan zowel de studenten als de regionale arbeidsmarkt.

Bachstraat 1, 4003 KZ Tiel
Tel. 0344 656 200
Email info@rocrivor.nl
www.rocrivor.nl

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.