Search
Close this search box.

Port of Nijmegen: Wereldverbinder aan het water

Ik sprak met Sandra Hagenbeek en Gerard Jansen van TPN-West over de Port of Nijmegen. Er zijn maar weinig mensen die weten wat er zoal gebeurt in de haven, laat staan wat deze voor de regio betekent. En dat is jammer, want het havengebied is volop in ontwikkeling. ‘Deze haven heeft de potentie om een parel te worden.’  

Rol van de haven in de regio

‘De economische rol van de haven in de regio is groot. We hebben daarom een aantal partijen bij elkaar gebracht om het havengebied de komende jaren te professionaliseren en te optimaliseren. Overheidsinstanties zoals de Gemeente Nijmegen werken samen met bedrijven in het havengebied. Deze samenwerking is essentieel om de plannen voor het havengebied uit te kunnen voeren. Het omliggende bedrijventerrein TPN-West (Trade Port Nijmegen-West), is met zo’n 8.000 werknemers -verspreid over 400 bedrijven- van grote betekenis voor de economie en werkgelegenheid in dit gebied.’   


Modal Shift

‘Enkele jaren geleden heeft de gemeente Nijmegen de Green Deal getekend, bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen. De Port of Nijmegen speelt hier middels de zogenaamde Modal Shift een cruciale rol in. De Modal Shift is de verschuiving van wegvervoer naar vervoer via het water. Het bedrijfsleven heeft hier een groot aandeel in, bedrijven bepalen immers hoe zij hun spullen vervoeren. Zij willen in totaal 250.000-500.000 ton per jaar extra aan goederen vervoeren via het water. Dit scheelt duizenden vrachtwagenritten per jaar. De overtuiging is dat we dit met z’n allen over drie jaar hebben gerealiseerd, mits de gewenste havenfaciliteiten daarvoor zijn gerealiseerd. Daarbij speelt de Gemeente Nijmegen een belangrijke, stimulerende rol in de totstandkoming van deze plannen.’


Watergebonden en waterverbonden ondernemers

‘Hier zitten zo’n twintig watergebonden en waterverbonden bedrijven; dit zijn bedrijven die aan het water gevestigd zijn om goederen te kunnen vervoeren, laden en lossen. Al deze bedrijven hebben er baat bij dat ze op een goede manier aan het water kunnen ondernemen. De nabijgelegen haven bij containerterminal BCTN heeft een zee-licentie. Schepen kunnen dus overzee Nijmegen bereiken. Als je deze zaken combineert met onze toekomstplannen, dan is het duidelijk dat dit gebied de komende jaren steeds interessanter wordt voor bedrijven.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat water de belangrijkste goederencorridor is’

The Last Mile

‘De Last Mile – de laatste reis van goederen – is en blijft essentieel en zal niet verdwijnen. Om een voorbeeld te noemen: we ontvangen hier op locatie oude apparaten. Vervolgens strippen we deze spullen en verwerken we de materialen voor onze klanten. Zo recyclen we zoveel mogelijk restmaterialen en zetten we deze op andere manieren weer in. De haven heeft, naast zijn eigen activiteiten, altijd een Last Mile nodig om goeden te brengen en te halen. Het streven is om het havengebied uiteindelijk zodanig in te richten en te organiseren, dat we de Last Mile zoveel mogelijk beperken.’   

Wat weten we nog niet?

‘De Port of Nijmegen behoort tot de vier grote binnenhavens van Nederland. En wat echt uniek is: de haven ligt zowel aan de Maal als de Waal. De Waal is niet diepzeker, de Maas is dat wel. Met andere woorden: we zijn altijd toegankelijk, ook bij laagwater. Wij zijn ervan overtuigd dat water de belangrijkste goederencorridor is. De huidige samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente vinden we mooi! Want zo krijgen we het voor elkaar de haven verder te professionaliseren en op de kaart te zetten.’  

Perspectief 2022-…

‘We hebben sowieso plannen tot 2040. Een belangrijk project voor de nabije toekomst is dat we het water rond de haven willen uitdiepen tot 3,5 meter. Dit betekent dat we grotere schepen kunnen ontvangen. We kunnen in dat geval dus meer goederen verwerken met minder vaarbewegingen. Op deze manier stimuleren we de Modal Shift. En dat is essentieel, want dan dragen we meer bij aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Het werken rond de Haven wordt de komende jaren steeds leuker. We bedienen meer klanten en hopen meer watergebonden en -verbonden bedrijven aan te trekken. De mensen gaan de komende jaren nog veel van De Port of Nijmegen horen.’ 

Port of Nijmegen in vogelvlucht

  • Duurzame en circulaire haven
  • Gunstige geografische ligging aan de Maas en de Waal
  • De Modal Shift: duurzame en economische ontwikkelingen
  • Grote werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus
  • Interessant voor watergebonden en -verbonden bedrijven

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.