Search
Close this search box.

Ondernemers en politiek slaan de handen ineen

Voor deze editie gaat Bart van Kraaij -ondernemer in het onderwijs en commercieel uitbater van De Bogerd- in gesprek met Willy Brink – wethouder gemeente Druten. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen wil Bart onder andere van Willy weten wat zijn politieke plannen zijn voor de komende jaren en hoe hij ondernemers gaat helpen.

Op de voorgrond Willy Brink, op de achtergrond Bart van Kraaij

Wat is er mooi aan je werk als wethouder in Druten?

‘Ik ben blij met de schaal van de gemeente. Ik kan hierdoor beleidsmatig bezig zijn, maar ook contacten in het veld onderhouden. Bovendien zijn de lijntjes met de wethouders kort, we zijn allemaal benaderbaar. Sowieso vind ik dat lokale politieke partijen hier erg professioneel zijn ingericht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij de dingen die gebeuren in de gemeente, bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond het zwembad. Deze collegeperiode is besloten om de Sporthal aan De Heuvel samen te voegen met De Gelenberg. Als voorzitter van de stuurgroep ben ik actief betrokken bij dit project.’

Wat houdt jouw nieuwe economische visie in?

‘Ik ben erg blij met de portefeuille Economische Zaken. Ik ben zelf ondernemer geweest, die ervaring wil ik inzetten. Onderdeel van deze portefeuille zijn de detailhandelsvisie en economische visie. Hier hangen zaken onder zoals human capital, de toeristische en recreatieve visie en de bedrijventerreinenvisie. Het is aan mij om met de grote kaders te werken die door de raad zijn bepaald en deze uit te werken. Ik heb een aantal bijeenkomsten met ondernemers bijgewoond en gesprekken met hen gevoerd. We willen daarbij vooral faciliterend voor ondernemers zijn. Zij moeten het immers uiteindelijk doen. We betrekken hen dus actief bij onze plannen, bijvoorbeeld middels meerdere klankbordsessies die we hebben georganiseerd. Uiteindelijk willen we niet praten over, maar praten mét ondernemers. En we nemen hun ideeën natuurlijk zoveel mogelijk mee in onze plannen.’

“Uiteindelijk willen we niet praten over, maar praten mét ondernemers”

Wat zijn je belangrijkste plannen voor ondernemers de komende 4 jaar?

‘Eén van de belangrijkste aandachtspunten, mede naar aanleiding van de laatste klankbordsessie, is dat de vraag naar arbeid niet aansluit op het aanbod. Dit aanbod heeft zowel betrekking op het tekort aan mensen alsook het tekort aan technisch opgeleid personeel. In Druten is veel ambachtelijk en technisch werk. Daar moeten we mee aan de slag. Als leerlingen van groep 8 iets in de techniek willen doen, dan moeten we die hier in de buurt faciliteren met technisch onderwijs. Daarnaast kijken we naar wat we kunnen betekenen voor bijvoorbeeld agrariërs, naar aanleiding van de grote opgave waar zij voor staan. We kijken naar mogelijkheden om hen op meerdere gebieden te helpen.’

De Rijksoverheid investeert in onderwijs met het programma Nederland Leert Door. Wat is voor jou het belang van leren en bijscholen?

‘Gelukkig willen veel mensen leren. En er is niks tegen bijscholing. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, als Advocaat moest ik zelfs maandelijks naar school om mijn kennis bij te spijkeren. Ik vind het een goede zaak dat mensen zich regelmatig bijscholen, ook voor hun eigen ontwikkeling. Ik wil daarbij benadrukken dat leren ook gewoon leuk is. Het is leuk om kennis op te doen en nieuwe dingen te leren. Wij zijn van oudsher opgegroeid met het idee dat je moét leren. Ik vraag me weleens af of deze manier van onderwijzen, vaak op basis van eenrichtingsverkeer, nog wel van deze tijd is.’

Bart en Willy in gesprek over ondernemen en politiek in Druten

Wat zijn de plannen op gebied van toerisme in Maas en Waal?

‘Een speerpunt in de raad is dat we ons qua toerisme als gemeente Druten moeten richten op Maas en Waal. We hebben hier in de regio op dit moment twee toeristische bureaus, als gevolg van de formele regio-indeling. Willen we Maas en Waal meer op de kaart zetten, dan moeten we de krachten bundelen. En daar hebben we West Maas en Waal ook voor nodig. We gaan op gebied van toerisme dan ook samenwerken met elkaar. We wonen in een prachtig gebied. Ik vind dat de Maas en Waler te bescheiden is. Die mag best wat trotser zijn op de regio!’

Tekst en foto’s: Joep Peters

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.