Search
Close this search box.

Maak op bedrijventerreinen slim gebruik vande energie die er al is

Is het niet opmerkelijk dat op de grens van de gemeentes Nijmegen en Beuningen een bedrijf staat dat warmte en energie over heeft? Juist in een tijd waarin we flink moeten besparen op het gebruik van energie, en zowel burgers als bedrijven te maken hebben met stijgende prijzen voor gas en elektriciteit?

We hebben het over een niet al te klein bedrijfspand aan de Nieuwe Pieckelaan 1 in Weurt. Sterker nog: de schoorstenen bereiken een hoogte van 80 meter en als je op dak van het pand staat, bevind je je op 40 meter hoogte. Wanneer je in een normaal looptempo om de gebouwen heenloopt, ben je ongeveer 30 minuten onderweg.

Maak op bedrijventerreinen slim gebruik van  de energie die er al is
Ton Theunissen staand op het dak van ARN met op de achtergrond TPN-West

Van afval naar energie

In dit pand – we praten over de afvalenergiecentrale ARN BV – branden enorme ovens. De vuren bereiken een temperatuur van 1200 oC. Uiteraard zijn de ovens goed geïsoleerd. De brandstof? Grofweg gezegd: huisvuil en bedrijfsafval uit de regio dat (nog) niet veilig en rendabel recyclebaar is. Met behulp van de hoge temperaturen wordt stoom geproduceerd. Die stoom drijft turbines aan die elektriciteit opwekken. Met een deel van de restwarmte van de stoom wordt het water verwarmd van de naastgelegen rioolzuiveringsinstallatie. Dit krijgt zo de juiste temperatuur voor afbraakbacteriën. Een mooi voorbeeld van samenwerking tu ssen bedrijven!

Een ander deel van de warmte gaat via het warmtenet met heet water naar de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront. Daar wordt het ingezet als stadsverwarming, een prachtige bestemming van de energie die vrijkomt bij de continue processen in de afvalenergiecentrale.

“Op bedrijventerreinen zijn zóveel mogelijkheden om warmte en energie te delen. En ook daarbuiten met bijvoorbeeld buurgemeenten!”

Smart Energy Hub TPN-West

Op het dak van ARN staand kun je uitkijken over het nabijgelegen bedrijventerrein TPN-west (Trade Port Nijmegen-West). Het is met 450 ondernemingen het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. En het is ambitieus als het gaat om circulariteit en energietransitie. Dit jaar (2022) is de Green Deal voorbereid: bedrijvenvereniging TPN-West, gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Rabobank werken met bedrijven samen op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en energietransitie.

Zo is recent het initiatief Smart Energy Hub TPN-West gestart. Hierbij wordt, in samenspraak met bedrijven, onderzocht welke kansen er liggen om op TPN-West slim om te gaan met de lokale energievraag en -aanbod. ARN BV werkt in het project Smart Energy Grid Regio Nijmegen al langer aan het slim afstemmen van haar energiebronnen op de regionale vraag.

Een uitkomst!

Ton Theunissen, projectontwikkelaar en ingenieur bij ARN BV, vertelt: “Studenten van de HAN-minor Circulaire Economie hebben voor ons in kaart gebracht waar op het traject van het nieuw te ontwikkelen warmtenet naar de Nijmeegse wijk Dukenburg nog meer een energiebehoefte zou kunnen zijn. Ze kwamen uit op een specifiek cluster van bedrijventerrein TPN-West. Daar wordt nu nog veel aardgas gebruikt. Maar vlak daarbij, bij ARN dus, komt veel warmte vrij. En laat die nou prima ingezet kunnen worden! Ongeveer tien grote ondernemingen hebben laten weten dat ze interesse hebben in aansluiting op het warmtenet. Tien lijkt misschien niet veel, maar het betreft de helft van het totale gasverbruik van TPN-West.”

“We sluiten aan bij waar bedrijven op dít moment mee worstelen – van daaruit maken we de verduurzamingsslag”

Kijk ook bij buurbedrijven

Voor ondernemingen is de energietransitie vaak een hele puzzel die lastig op het eigen terrein alleen op te lossen is. Ton verduidelijkt: “Als ze een vraag hebben over verduurzaming door energiebesparing, raadplegen ze hun energieadviseur. Die is echter niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er in de (directe) omgeving zijn. Stel, een buurbedrijf wekt energie op met zonnepanelen, maar heeft op bepaalde momenten elektriciteit over. Waarom zou je daar geen gebruik van maken, vooral gezien de krapte op het elektriciteitsnet?”

Toekomstgericht met oog voor het nu

“Tijdens de inventarisatie hoe we in de toekomst vraag en aanbod slim kunnen koppelen, proberen we meteen oplossingen te bieden voor energiezaken waar bedrijven op dít moment mee worstelen. Daar sluiten we bij aan, omdat we het dagelijkse en ‘simpele’ gevecht voor bedrijfscontinuering heel serieus nemen. Van daaruit maken we de verduurzamingsslag. Dit zien we als de meest werkzame manier om bij te dragen aan de energietransitie”, besluit Ton.

Het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie helpt organisaties in de regio bij hun
omslag naar toekomstbestendigheid www.han.nl/cmw

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.