Search
Close this search box.

Dossier Financieel: Het belang van een gedegen waardebepaling

Een ondernemer kent alle ins en outs van zijn bedrijf. Toch is het ook voor hem of haar lastig om het bedrijf op waarde te schatten. Er wordt veelal gedacht dat de eigen vermogenspositie leidend is voor de waarde van het bedrijf. Maar er zijn veel meer aspecten die een rol spelen meespelen bij een bedrijfswaardering. Paul Thonen werkt sinds een jaar als bedrijfsovername adviseur/waarderingsdeskundige bij WEA Deltaland. Hij schijnt zijn licht over deze boeiende materie en vertelt ons meer over het belang van een juiste en reproduceerbare bedrijfswaardering.

“Elke ondernemer zal op enig moment stoppen met zijn of haar onderneming. Dat kan zijn omdat het tijd is om van een welverdiend pensioen te gaan genieten of omdat er andere uitdagingen zich voordoen. Het bedrijf zal dan worden overgedragen. Dat kan aan een externe partij zijn, familie of een medewerker. Wie de aankopende partij ook wordt, een betrouwbare waardebepaling zou bij aan elke overdracht de basis bij de onderhandelingen moeten zijn. Prijs en waarde zijn ook niet hetzelfde. De ondernemer en de aankopende partij zullen elk hun eigen visie op de waarde van de onderneming hebben. Op basis van de bedrijfswaarde komt de prijsvorming tot stand. Het is die zorgvuldig opgestelde en reproduceerbare waardebepaling die ervoor kan zorgen dat de aankopende en verkopende partij tot een overeenkomst komen.”

“Als prijs en waarde hetzelfde zijn, komt er nooit iets tot stand.”

Complex

“Een bedrijfsovername is een complex proces waar ook veel emotie bij komt kijken. Om narigheid te voorkomen is het noodzakelijk dat alles zo zakelijk en zo evenwichtig mogelijk wordt aangepakt. De verkoper verwacht een bepaalde prijs, daarin zit ook een zekere emotie in verweven.. De koper zal enkel antwoord willen krijgen op de vraag: “Kan ik hier een goede boterham mee verdienen?” Als adviseur en partijdeskundige zorg ik ervoor dat de belangen van mijn klant gediend worden. Dat betekent dat er los van alle emotie gedetailleerd wordt gekeken naar alle waarde bepalende aspecten van de onderneming in kwestie.”

“Je kunt niet uitgaan van de welwillendheid van de partij die je tegenover je hebt. Je moet ervoor zorgen dat je weet waar je staat en dat alles ook getoetst is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Goed gedocumenteerd beslagen ten ijs komen, daar gaat het om. Dat geldt voor de koper evenzo goed als voor de verkoper.”

“Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.”

Één kans om het goed te doen

“Voor de meeste ondernemers geldt dat de verkoop van je bedrijf iets is dat je maar één keer in je leven meemaakt. Het is een nieuw proces, waar je geen ervaring in hebt. Veelal gaat het om je oudedagsvoorziening. Dat houdt in dat je maar één kans hebt om het goed te doen. Het is dan aan te bevelen om het traject aan te gaan met professionals die wél ervaring in deze materie hebben en weten wat er moet gebeuren en wie ze daarvoor het best kunnen inschakelen. Veelal begint het traject met de eigen accountant. Hij of zij weet, als relatiebeheerder, in welk stadium de onderneming zich bevindt en welke wensen er voor de toekomst zijn. Dat kunnen wensen richting uitbreiding en aankoop zijn, of juist afstand nemen en een uiteindelijke verkoop realiseren. In dat laatste geval is het van belang dat, zeker als de vent de tent is, een ontvlechting tijdig wordt opgepakt.”

“Er zijn regels waar je aan moet voldoen. Een tijdige planning is dan ook essentieel. Alleen dan heb je de kans om alle complexe stappen die genomen moeten worden met zorg en aandacht te doorlopen. Daarnaast wil je de tijd hebben om alles ook goed te controleren en juridisch te toetsen. Een jurist die de verkoopcontracten nog eens aandachtig doorloopt is belangrijk. Zeker als je te maken hebt met een buitenlandse partij kost het meer tijd om alles goed te doorgronden. Daarnaast zijn er meer partijen die een bepalende rol spelen. De fiscus bijvoorbeeld. Je wilt verkopen zonder dat dit nare fiscale consequenties heeft. Dat betekent dat je ook moet kijken of een fiscale herstructurering van het bedrijf nodig is. We hebben te maken met fiscale termijnen van 3 tot 5 jaar. Met die tijd moet je rekening houden om mogelijk negatieve fiscale gevolgen te voorkomen.”

Paul Thonen
Paul Thonen

Kijk naar alle facetten

“Je wilt in een cruciaal proces als dit niet onder tijdsdruk komen. Neem alle tijd die nodig is om bedrijfsstructuren nader te bekijken. Kijk naar je activa, maar hou ook je HR component tegen het licht: heb je een vergrijzend personeelsbestand, investeer dan in een verjonging, zodat ook het personeel waardevast is. Er zijn heel veel facetten die een rol spelen in de waardebepaling. Kijk daar kritisch naar en zorg dat je daar volledig in bent. Mocht je daar een frisse en deskundige blik bij kunnen gebruiken, dan ben je van harte uitgenodigd voor een kop koffie en een goed gesprek. Heb je plannen voor aan- of verkoop, bespreek ze in ieder geval op tijd met je accountant.”

Tekst: Chantal Fransen
Foto: WEA Deltaland

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.