Search
Close this search box.

Dossier Duurzaam: Nieuwe EU-wetgeving stimuleert duurzaamheidsprestaties bedrijfsleven

Met de komst van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – moeten bedrijven zich verantwoorden over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zijn ze verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. Dit geldt in ieder geval voor het grotere mkb. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de rest van het mkb er mee te maken krijgt. In dit artikel beschrijven we wat dit betekent voor uw bedrijf? En, hoe kunt u nu alvast aan de slag gaan om te voldoen aan deze verplichting/vragen van klanten en leveranciers?

Voor versnelling van duurzame economische groei

De CSRD wordt door de EU ingezet om een impuls te geven aan een duurzaam Europa en duurzame economische groei. Deze wet heeft tot gevolg dat bedrijven verplicht worden om integraal te rapporteren. Dat wil zeggen dat naast de financiële verslaglegging ook de duurzaamheidsprestaties concreet gemaakt moeten worden. De wet geldt vooralsnog voor bedrijven die voldoen aan twee van de drie onderstaande criteria:

  • Omzet: €40 miljoen of meer
  • Balanstotaal: €20 miljoen of meer
  • Medewerkers: 250 of meer
Meervoudige waardecreatiemodel van IIRC. Bron: boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’
Meervoudige waardecreatiemodel van IIRC. Bron: boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk’

Mis de boot niet

In eerste instantie zou de wet ingaan op 1 januari 2023. Dit is uitgesteld naar 1 januari 2025. Al verschuift de deadline, toch is het verstandig én vooral interessant om nu al voorbereidingen voor de CSRD te treffen. Het belangrijkste argument is dat samenwerkingspartners, die wel aan de CSRD moeten voldoen, steeds kritischer zullen gaan kijken naar hun toeleveranciers/afnemers. Zij moeten namelijk niet alleen rapporteren over hun eigen duurzaamheidsprestaties, maar ook over hun rol in de keten. Om hun data op orde te krijgen, zullen ze u waarschijnlijk ook vragen gaan stellen over bijvoorbeeld uw duurzame inkoop, CO2-emissies, LCA’s1 etc. Als u uw gegevens niet op orde heeft en uw concurrent wel, dan bestaat de kans dat u buiten de boot valt.

Minder risico, meer(voudige) waardecreatie

Daarnaast geeft de CSRD u handvatten voor toekomstbestendig ondernemerschap.

Bijvoorbeeld door:

  1. De basis van de CSRD is het meervoudige waardecreatiemodel van IIRC2. Daarbij wordt gekeken naar de impact van uw bedrijf op zes vormen van kapitalen. Dus niet alleen op financieel en geproduceerd kapitaal maar ook op intellectueel, menselijk, sociaal netwerk en natuurlijk kapitaal. Hoe meer waarde u creëert op deze zes vormen van kapitaal voor de langere termijn, hoe groter de kans op succes (lees: winstgevender zijn, zo blijkt ook uit onderzoek ) naar de toekomst toe.
  2. De introductie van het begrip ‘dubbele materialiteit’; wat is de impact van uw bedrijf op de wereld en welk impact heeft de wereld op uwbedrijf? Dit wordt geduid met de termen ‘Inside out’ en ‘Outside in’. Zo worden de risico’s voor uw bedrijf vanuit een breder perspectief in kaart gebracht en kunt u daarop tijdig anticiperen.
  3. Het opstellen van een langetermijnstrategie voor meervoudige waardecreatie geeft u voordeel bij het aanvragen van leningen, garanties of investeringen. Voor banken en investeerders vormen bedrijven met een dergelijke strategie minder risico. Voor jong talent zijn dit de bedrijven waar ze willen werken. Voor overnames zijn dit vaak aantrekkelijkere bedrijven.
Elise Vonk verbeeldt hier het sociaal netwerk kapitaal (zoals je ketenpartners) uit het boek  Met de CSRD moet je ook verantwoording afleggen over je rol in de keten.
Elise Vonk verbeeldt hier het sociaal netwerk kapitaal (zoals je ketenpartners) uit het boek Met de CSRD moet je ook verantwoording afleggen over je rol in de keten.

“We kunnen het heel ingewikkeld maken, maar ondernemen op een uitgeputte aarde is geen optie. Daarom is duurzaam ondernemen, samen met een inzet voor een inclusieve samenleving en een sterk verdienmodel topprioriteit,”

– Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW.

Niet vinken maar vonken

Met de onderstaande 4 stappen, weet u wat u kunt doen om verschillende vormen van kapitaal te vernieuwen, in stand te houden en meer positieve impact voor de maatschappij te creëren.

1. Grote beetjes eerst

Vanuit het meervoudige waardecreatiemodel bepaalt u waar u nu staat, welke impactgebieden prioriteit krijgen en welke KPI’s daarbij horen.

2. Verrijking van verschillende rollen binnen uw bedrijf

Verschillende rollen binnen uw bedrijf – bv communicatie, marketing, hr, productie, finance – kunnen hun rol verrijken d.m.v. het meervoudige waardecreatiemodel. Iedere discipline concretiseert zijn/haar bijdrage aan de impactgebieden. Vervolgens wordt dit samengebracht en worden er afspraken gemaakt over invulling van de KPI’s, kwaliteit & betrouwbaarheid van data en plek in de managementrapportage etc.

3. Icoonprojecten: in- en extern

Vanuit de impactgebieden formuleert u samen met uw medewerkers – en wellicht ook ketenpartners – onderscheidende projecten met financiële en niet-financiële doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied circulaire economie, inclusiviteit, en/of de menselijke maat.

4. Het integrale verhaal delen

Om anderen te activeren en inspireren, deelt u uw eerlijke en transparante verhaal. Dit hoeft geen epistel te worden van tientallen pagina’s, maar een communicatie-middel waarmee u uw ‘vonkje’ kunt overbrengen op anderen in uw omgeving.

Doe-het-zelf boek

De basis van de CSRD – het IIRC Waardecreatiemodel – staat uitgelegd in het boek ‘Impactvol ondernemen in de praktijk. Zelf verantwoordelijkheid nemen en samenwerken: Zo doe je dat!’ waar Elise Vonk co-auteur van is. Elise Vonk is duurzaam ondernemer technisch bedrijfskundige en expert op het gebied van MVO communicatie. Het boek is te koop bij Boekhandel Dekker v.d. Vegt te Nijmegen of via Bureauom.com. In aanvulling op het boek is er ook de podcast ‘Elise in MVO-land’ voor en door ondernemers met duurzame ambities.
Bezoek www.vonk-mvo.nl

Tekst en beeld door Elise Vonk’


[1] LCA = Een levenscyclusanalyse (LCA) meet de milieueffecten van een product of dienst.
[2] IIRC = International Integrated Reporting Council: een internationale coalitie van investeerders, bedrijven, wetenschappers, NGO’s,en overheden die een standard scheppen voor integrale rapportage over de creatie, het behoud en de erosie van waarden.

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.