Search
Close this search box.

Dossier strategie & budget 2022: Samenwerking van levensbelang

Corona, we krijgen het woord haast niet meer over de lippen, heeft zijn sporen nagelaten. Voor ieder van ons. Klein en groot. Hoe om te gaan met onzekerheden en omstandigheden die buiten onze controle liggen. En hoe om te gaan met de gevolgen ervan. We spreken met  directeur NXP Nijmegen Jeroen Lotgering. Bij uitstek een bedrijf dat geraakt is en wordt door onze almaar veranderende wereld.

Verschuiving

“De wereld is in beweging en accenten worden verlegd. Het afgelopen jaar is dat bij ons heel zichtbaar geworden. De halfgeleiders die wij produceren worden met name gebruikt in de sectoren automotive, industry, mobile en communication. De pandemie heeft met name in de automobielindustrie diepe sporen nagelaten. Dat had een rechtstreeks effect op ons. De vraag vanuit die sector daalde sterk aan het begin van de pandemie. Gelukkig zijn wij in de positie dat we in staat zijn om snel te schakelen naar die sectoren waarbinnen de vraag naar halfgeleiders juist een piek lieten zien door de grote vraag naar met name consumentenelektronica. Wat in de afgelopen periode in ieder geval helder is geworden is dat de vraag naar chips de komende jaren  alleen maar zal toenemen doordat apparaten steeds zuiniger en slimmer worden en worden verbonden met het internet. Een trend die al eerder zichtbaar was, maar door de pandemie versneld is.” Aldus Jeroen.

Als we terugkijken op de afgelopen periode. Hoe is NXP omgegaan met de pandemie?

“Doordat we mondiaal opereren werd ons al snel duidelijk dat COVID-19 een serieuze bedreiging was. Weken voordat er nationale maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het virus, hadden wij deze al ingesteld. Denk aan werken vanuit huis waar dat mogelijk was en het gebruik van alternatieve mondkapjes, zodat we geen claim legden op de medische mondkapjes die toen zo broodnodig waren in de zorg. Niet alleen omdat wij verantwoordelijk zijn voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers, maar zeker ook om de continuïteit in de productie van de chips te kunnen borgen.

De maatregelen die we namen werden direct breed gedragen in de organisatie. Nu zijn we, doordat we een internationaal bedrijf zijn, wel gewend om op grote afstand samen te werken. Maar door ook veel aandacht te besteden aan een heldere communicatie en vooral een duidelijke en consistente boodschap te verkondigen zagen we direct een grote commitment bij al onze medewerkers.”

Kijken we naar de toekomst. Waar liggen dan de uitdagingen?

Jeroen is er duidelijk over: “De uitdagingen zijn legio. We zien dat er gaten dreigen te vallen in de supply chain, in materialen én mensen. Daarnaast krijgen ook wij te maken met de energietransitie. Het zijn allemaal onzekerheden die we het hoofd moeten bieden. Om een voorbeeld te geven: Een ontwikkeling waar steeds meer bedrijven tegenaan lopen is het grote tekort aan goed opgeleid personeel. We staan voor een grote uitdaging, waar we samen in op moeten trekken om te werken aan een duurzame oplossing. Ik heb het dan over de triple helix partners (overheid, ondernemers en onderwijs) die in onderlinge samenspraak de schouders eronder moeten zetten om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende studenten kiezen voor een technische studie die tevens goed aansluit op de banen in het bedrijfsleven.

NXP neemt ook hier haar verantwoordelijkheid en zoekt niet alleen de actieve ondersteuning van (detacherings)bureaus – zoals een vestiging van Randstad op de site en headhunters, maar promoot ook actief technologie op scholen en sponsort studententeams die werken met chips van NXP. Zo vergroten we de bekendheid met het werk dat we doen en het personeel dat we zoeken.”

“zoek de samenwerking”

Jeroen Lotegering

“Het is belangrijk dat de interesse bij de jeugd in techniek en technische beroepen vergroot wordt. We proberen hieraan mee te werken door open dagen te organiseren, scholen te benaderen, mee te doen aan initiatieven als de Weekendschool, Girlsday en de Baas van Morgen. Het is van levensbelang dat het aanbod van goed technisch opgeleide mensen niet opdroogt. Niet alleen voor ons, maar voor alle technische bedrijven die zich bezighouden met R&D en productie. Een sector die niet alleen groeit maar ook heel belangrijk is voor de regio.  Dat kunnen wij als ondernemingen niet alleen, dat kan het onderwijs niet alleen, dat kan de overheid niet alleen. Hier moeten we serieus met elkaar in optrekken.”

Tekst: Chantal Fransen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.