Search
Close this search box.

Dossier Bouw: Woondeal 2.0 Samenwerking voor een betere woningmarkt

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en 19 gemeenten binnen de Groene Metropoolregio hun eerste Woondeal. Aanleiding was de constatering dat de regio in de top 3 van regio’s met het hoogste woningtekort stond, de woonopgaven bovengemiddeld zijn en de uitvoering onder druk staat.

De Woondeal Arnhem – Nijmegen, een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio, is recent geactualiseerd naar een Woondeal 2.0. Hierin staan, naast afspraken over voldoende woningen, afspraken over betaalbare woningen en duurzaam en circulair gebouwde woningen. De woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal 2.0. De gemeenten in de regio zijn daar blij mee. Zij moeten immers de Woondeal voor een groot deel uitvoeren.

wethouder Beuningen Sijmen Versluijs
wethouder Beuningen Sijmen Versluijs

Sociale huur en betaalbare koop

Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze groepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35% tot 40% van de nieuwe woningen als midden huurwoning tot € 1.000 of koopwoning tot € 355.000. Daarmee krijgen jonge starters een kans.

‘Bouw meer betaalbare woningen vraagt stevige inzet van alle partijen’

Sijmen Versluijs

Wat betekent de Woondeal 2.0 voor Beuningen?

“In de woonvisie van de gemeente Beuningen was al rekening gehouden met het bouwen van twee derde aan betaalbare (huur- en koop)woningen”, vertelt wethouder Sijmen Versluijs van Bouwzaken. “De verdeling hierbinnen verandert wel. Vooralsnog werd rekening gehouden met 20% sociale huur. Bij alle woningbouwplannen waar het programma nog niet vastligt, wordt vanaf nu toegewerkt naar 30% sociale huur. Dit geldt onder andere voor het structuurmodel Ewijk. In de Woondeal 2.0 hebben we afgesproken dat we tot 2030 minimaal 1240 woningen bouwen: waarvan 370 Sociale huur, 140 midden-huur en voor de rest betaalbare woningen.”

Er zijn volgens Versluijs in de gemeente Beuningen voldoende bouwmogelijkheden. “Maar de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen. Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door via splitsen of delen bestaande woningen beter te benutten. Deze Woondeal 2.0 helpt om belemmerende regelgeving op te lossen. Waarmee we perspectief kunnen bieden aan jonge starters, senioren en bijzondere doelgroepen”, aldus Versluijs.

Bouwbord
Bouwbord

‘Gemeente Beuningen zet in op een duurzame fysieke leefomgeving”

Duurzame leefomgeving

“Naast de nieuwbouwplannen willen de bestaande woningvoorraad duurzamer maken”, verduidelijkt Versluijs. “We sturen op duurzame en circulaire bouw en bescherming van de biodiversiteit. Ons perspectief is dat de gemeente Beuningen groeit naar ongeveer 30.000 inwoners in 2040, met behoud van een goed niveau van voorzieningen in de kernen én met leefbare dorpen in een aantrekkelijke, groene omgeving.”

Wat betekent de Woondeal 2.0 voor Druten?

In het kader van de regionale ‘Woondeal Arnhem-Nijmegen’ moet Druten in de periode 2019 – 2030 minimaal 970 woningen bouwen. Daarbij gaat de gemeente uit van 1.260 woningen, ofwel 130 procent van de bouwbehoefte. “Dat is noodzakelijk aangezien in de loop der tijd sommige plannen worden uitgesteld, terwijl andere plannen uiteindelijk niet doorgaan”, vertelt wethouder Willy Brink van Bouwen en Wonen. “Onze gemeente is momenteel hard op weg om de woningbouwopgave tot 2030 goed in te vullen. Wat een flinke uitdaging betekent in deze woningmarkt.

‘Ons woningbouwprogramma sluit aan bij de woonbehoefte’

Duurzaamheid

We tornen niet aan kwaliteit, duurzaamheid en woonaantrekkelijkheid. Ook zorgen we ervoor dat het woningbouwprogramma aansluit bij de woonbehoefte. De regionale verstedelijkings-strategie en een lokale woon- en omgevings-visie zijn hierbij ons kompas. Om alle plannen te realiseren neemt het college voorlopig geen nieuwe bouwplannen meer in procedure. De tijdelijke stop moet de ambtelijke organisatie meer ruimte geven om gestaag te kunnen doorwerken aan de plannen die reeds in behandeling zijn”, aldus Brink.

wethouder Druten Willy Brink
wethouder Druten Willy Brink

‘In de gemeente Druten kan iedereen passend, betaalbaar en prettig wonen.’

Willy Brink

Betaalbaar wonen

Wethouder Willy Brink vindt het belangrijk dat iedereen betaalbaar kan wonen. “Vooral mensen met een kleine portemonnee. Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Hiervoor maken we prestatieafspraken met de woningcorporaties. Dit gaan we doen. We zetten instrumenten in om betaalbare woningen betaalbaar te houden en verhogen de starterslening. Daarnaast onderzoeken we andere woonvormen zoals hofjes en het woningsplitsen en mogelijkheden voor tijdelijke woningen voor jongeren, onder andere flexwoningen evenals woningen voor speciale doelgroepen die in de knel zitten zoals senioren die behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen en voorzieningen dichtbij. En jonge gezinnen die hier willen starten of doorgroeien. Ook zien we erop toe dat arbeidsmigranten veilig en goed kunnen wonen. In alle kernen wordt de aankomende vier jaar gebouwd. Dit is niet alleen belangrijk om de bouwopgave te versnellen, maar ook voor de leefbaarheid”, aldus Brink.

Foto: Sijmen Versluijs Gemeente Beuningen, Foto: Willy Brink Gemeente Druten,
Foto “Bouwbord Loet van Bergen, tekst: Loet van Bergen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.