Search
Close this search box.

Collegetour in gesprek met jonge wetenschappers Thom ten Westeneind: ‘Je gedrag doet er wel degelijk toe’

Thom ten Westeneind (26) werd geboren in Wageningen en groeide op in Driel. ‘Mijn ouders wonen er nog steeds’ vertelt Thom, ‘en ik kom er regelmatig’. De middelbare school doorliep hij in Zetten. ‘Ik deed met veel plezier de sportklas op de havo en volgde aansluitend een jaar MER (Management, Economie en Recht) aan de HAN. Toen kon ik doorstromen naar de universiteit. Ik heb in eerste instantie voor een rechtenstudie in Tilburg gekozen, maar dat pakte niet uit zoals ik hoopte. Na een half jaar ben ik in Tilburg gestopt en heb de rest van het jaar gewerkt.’

Thom ten Westeneinde
Thom ten Westeneinde

‘Ik heb die tijd ook gebruikt om te kijken wat nu echt bij me paste en na het nodige onderzoek bleek Nijmegen het beste aan te sluiten’, vervolgt Thom. ‘Daar ben ik opnieuw gestart met de opleiding Rechtsgeleerdheid, zoals de officiële naam luidt. Al snel bleek dat niet alleen Nijmegen, maar ook de studie goed aansloot. Ik wandelde er redelijk makkelijk doorheen. Na mijn bachelor heb ik gekozen voor een bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging. Dat was weer een hele andere vorm van leren. In 2020 ben ik begonnen aan de master Ondernemingsrecht, een heel interessant onderzoeks- en werkgebied.’

Getriggerd door The Voice

Onlangs studeerde Thom ten Westeneind af. Hij koos daarvoor ‘niet zomaar’ een onderwerp. ‘In de tijd dat ik een inspiratie zocht voor mijn eindscriptie kwam het grensoverschrijdende gedrag bij het tv-programma The Voice onder de aandacht’, aldus Thom. ‘Al snel bleek dat ook op andere plekken, zoals in de sport en in het bedrijfsleven, dit soort gedrag plaatsvond. Dat was voor mij een trigger. Als masterstudent Ondernemingsrecht ben ik me gaan afvragen in hoeverre de Nederlandse wet voldoende mogelijkheden biedt voor het signaleren, bijsturen en sanctioneren van grensoverschrijdend gedrag bij bestuurders; leden van raden van commissarissen en raden van bestuur. Een complex onderwerp, zo merkte ik al snel, want ‘gedrag’ dat is een onderwerp met heel veel kanten.’

‘In de tijd dat ik een inspiratie zocht voor mijn eindscriptie kwam het grensoverschrijdende gedrag bij het tv-programma The Voice onder de aandacht’, aldus Thom. ‘Al snel bleek dat ook op andere plekken, zoals in de sport en in het bedrijfsleven, dit soort gedrag plaatsvond.’

Bestuderen van de wetgeving

‘Ik ben begonnen met het bestuderen van de wetgeving zelf. Wat zegt de wet over gedrag in het algemeen en wanneer is iets grensoverschrijdend? Ook ben ik in de Parlementaire geschiedenis gedoken; wanneer is een bepaalde wet ingediend, wanneer is deze door de Kamer aangenomen en wat was destijds de bedoeling ervan? Tot slot heb ik naar de jurisprudentie gekeken. Wat is er door de rechterlijke macht gedurende de jaren over de wet gezegd en geschreven en hoe heeft deze zich ontwikkeld?’

Vervolg in de praktijk

‘Een van de wetsartikelen die ik in dit kader bestudeerd heb is artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel gaat in op de ‘behoorlijke taakvervulling van een bestuurder’. Dat is een complex terrein om goed zicht op te krijgen. Want het gaat niet alleen over het signaleren van mogelijk onbehoorlijk gedrag, het is ook van belang hoe er vervolgens gehandeld wordt. Dat hoort eveneens bij behoorlijk besturen. Ik heb kunnen concluderen dat de wetgeving daarvoor in theorie voldoende mogelijkheden biedt. Het is voor organisaties wel noodzakelijk om daar ook in de praktijk vervolg aan te geven. Niet alleen om onbehoorlijk gedrag te signaleren, maar zeker ook over hoe er vervolgens bijgestuurd en zo nodig gesanctioneerd wordt.’

‘je bent nooit bestuurder-af. Ook in het weekend in de supermarkt of langs het sportveld.’

Je bent nooit bestuurder-af

‘Wat ik verder geleerd heb tijdens mijn onderzoek is dat niet alleen de wetgeving, maar ook het gedrag van bestuurder zelf van groot belang is. Ik zou tegen hen willen zeggen: ‘De wetgeving zorgt voor de contouren, maar bestuurders moeten zich realiseren dat ze een voorbeeldfunctie hebben. De toonzetting aan de top heeft gevolgen voor de cultuur verder binnen je organisatie. En niet minder belangrijk; je bent nooit bestuurder-af. Ook in het weekend in de supermarkt of langs het sportveld. Weet wat je gedrag bij anderen oproept. Want voorkomen van onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag is nog altijd te verkiezen. Daar kan geen wetgeving tegenop.’

Thom ten Westeneind is onlangs begonnen als advocaat in opleiding bij Van Veen Advocaten in Ede. Dit najaar start Thom met de driejarige opleiding.

Interview: Willeke Guelen
Foto: Thom ten Westeneinde

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.