Search
Close this search box.

De Oase: Sociaal-maatschappelijk middelpunt

De gemeente Wijchen is eigenaar van het gebouw de Oase. De volledige inboedel en inrichting zijn echter eigendom van Stichting Dorpshuis Alverna. Het bestuur zorgt voor de verhuur van de ruimtes. Een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur is de Raad van Aangeslotenen. Deze raad bestaat uit 10 verenigingen die minimaal 1 keer per week gebruik maken van de ruimtes. Zo zijn er meerdere belanghebbende groepen betrokken bij het dagelijks reilen en zeilen van De Oase.

Dorpshuis: De Oase
Plaats: Alverna
Voorzitter: John Peters

Voorzitter John Peters

Wat is met het oog op de komende verkiezingen je boodschap aan de politiek?

‘We hebben vorig jaar nadrukkelijk discussie gevoerd met de gemeente over beheer en exploitatie van het dorpshuis. Uiteindelijk heeft de gemeente uitgesproken dat ze blij zijn met ons werk en dat het beheer van het dorpshuis bij ons blijft. We hechten aan onze zelfstandigheid en zijn ook tijdens de coronatijd in staat gebleken om een financieel gezond bedrijf in stand te houden. Daarnaast hebben we enkele jaren geleden een keuken ingebouwd om volledig elektrisch te kunnen koken. Er is zelfs een extra elektriciteitskabel aangelegd om dit mogelijk te maken. Mijn verzoek voor De Oase én de andere dorpshuizen is om iedereen op den duur van het gas af te krijgen.’

Welke rol speelt De Oase voor de lokale politiek?

‘We bieden een centrale plek in het dorp waar het verenigingsleven zijn vorm krijgt. De politieke partijen zien dat we een sociaal-maatschappelijke rol vervullen. Onze verbindende factor is van belang, ook vanuit politiek oogpunt. ’

Wat zijn belangrijke speerpunten voor De Oase in 2022?

‘Wat we hopen is dat de drukte van voorheen weer terugkomt. We willen zo snel mogelijk de verenigingen de ruimte bieden om hun sportieve en creatieve dingen te doen. Daarnaast hopen we dat de basisschool haar eindejaarsmusical weer kan opvoeren. We hebben tegenwoordig ook een dorpsraad. Deze bestaat uit bewoners van Alverna, die namens Alverna een spreekbuis vormen richting de gemeente en andere organisaties. Het doel hiervan is om de leefbaarheid van Alverna verder te vergroten. We hopen dat we de dorpsraad en bewoners snel weer mogen ontvangen, zodat ze hun ideeën voor Alverna ten uitvoer kunnen brengen.’

TEKST en foto: JOEP PETERS

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.