Search
Close this search box.

Een nieuw land: ruilverkaveling Maas en Waal West

Het Land van Maas en Waal is vanaf 1600 afgegleden. Extern grootgrondbezit, wurgende pachtcontracten, extreme versnippering van percelen, inklinkende kleigronden en een opeenvolging van watersnoodrampen veroorzaken enorme verarming. Eind jaren 1930 maakt een groep notabelen een plan om het gebied te versterken. Na 1953 gaat een allesomvattend en ambitieus project van start: de ruilverkaveling Maas en Waal West.

Ontwateren

Het gebied wordt beter ontwaterd. Daar zorgt het grote elektrische gemaal Quarles van Ufford voor dat in 1953 bij Alphen wordt gebouwd. De sloten en weteringen worden verbeterd, het land gedraineerd, omgeploegd en bemest. In het eerder lege veld verschijnen asfaltwegen en 96 nieuwe boerderijen. De regering zet een deel van de Marshallhulp in. Omdat Maas en Waal West dan de enige ruilverkaveling is, komt er veel geld beschikbaar. Ondanks de riante subsidies, kost het de landbouwvoorlichtingsdienst veel overredingskracht om boerenzonen naar de nieuwe boerderijen te krijgen. Uiteindelijk verruilen ze hun slecht verkavelde grond en keuterboerderij in het dorp voor een eigentijdse ruilverkavelingsboerderij. Dat zijn gemengde bedrijven met tien hectare grond, op dat moment dé toekomstgerichte onderneming.

De Opening van het Quarles van Uffordgemaal in 1953 ©Nationaal Archief, CC-BY4.0

Sceptisch

Aarzelend beginnen de pioniers aan een avontuur. Maar aarzeling gaat al snel over in enthousiasme bij de nieuwe boeren en jaloezie op hun succes bij de oude boeren. Voor de gezinnen is de verhuizing naar de polder een enorme sprong in welvaart. De boerderijen zijn voorzien van waterleiding en elektriciteit. Het wooncomfort is ongekend voor die tijd. Werken op de boerderij wordt gemakkelijker en brengt veel meer op. De grotere en beter bereikbare weilanden en akkers zijn een zegen voor de streek. De komgronden zijn goede landbouwgrond geworden. Soms verdubbelt de opbrengst.

Een nieuwe boerenmens

‘Landbouwvoorlichters’ nemen de boeren bij de hand. Ze willen een nieuwe boerenmens creëren. Alles lijkt maakbaar. Ze geven ook aandacht aan scholing, cultureel en sociaal leven. Ze bevorderen het bouwen van dorpshuizen en stimuleren het verenigingsleven. Alles om het plan maar te laten slagen. In de jaren 1960 gaat de ruilverkaveling verder in het oosten van het gebied en later volgt een tweede ruilverkaveling in West Maas en Waal.

Het Verhaal tussen Maas en Waal

Lees 50 turbulente verhalen over hoe bewoners eeuwenlang leven tussen de twee rivieren. Duik in het Verhaal over de kolkende geschiedenis van dit land en zijn bewoners!

www.verhaaltussenmaasenwaal.nl

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.