Search
Close this search box.

Scholen en bedrijfsleven slaan de handen ineen!

De behoefte aan vakmensen blijft de komende jaren onverminderd groot. Tegelijk veranderen functies onder invloed van technologische ontwikkelingen snel. Het bedrijfsleven, brancheorganisaties en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs onderkennen deze ontwikkelingen. Waardoor er steeds meer samenwerking plaatsvindt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

“Zo jong mogelijk kennismaken met techniek”

“Belangrijk in deze is om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking te Laten komen met techniek”, vindt Mireille Roelofs van Tech-lokaal Maas & Waal. We willen met het Tech-lokaal de jeugd interesseren voor techniek om op die manier de instroom voor technisch onderwijs te bevorderen. Onder techniek verstaan wij niet alleen de traditionele technieken maar ook de consumptieve technieken zoals koken en gastheerschap en kleding maken plus innovatieve technieken zoals 3D ontwerpen en printen, game design en robotica.

Tech-Lokaal

Dit Tech-Lokaal gevestigd in zowel Pax-VMBO Druten als het Pax junior in het Regionaal Activiteiten Centrum in Beneden-Leeuwen functioneert als een voorlichting- doe- en instructielokaal voor techniekeducatie en techniekpromotie voor basisscholen, voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Het is de schakel tussen onderwijs en het bedrijfsleven, waar leerlingen kennis maken met techniek en technologie. Daarnaast inspireren de Tech-Lokalen de basisscholen met een invulling voor Wetenschap en Techniek. Leerlingen van het voortgezet onderwijs Havo/Vwo bezoeken daarnaast de Tech-Lokalen waar ze hun keuze-uren Techniek en Design invullen. “Eén van onze wensen is om bij techniek bedrijven in het Land van Maas en Waal een ontdekkingsplek in te richten waar je kinderen en jongeren kunt laten ervaren wat er te koop is op dit gebied, wellicht bij elkaar gebracht in de vorm van een Tiny-House. Dit zou een mooie coproductie zijn tussen het Tech-Lokaal en het bedrijfsleven. Daar kunnen traditionele maar zeker ook innovatieve technieken in verwerkt worden, denk aan domotica. Slimmer en efficiënter werken gaat een grotere rol spelen, en dat kan ook een deel van de oplossing zijn voor het tekort aan mankracht. Dit betekent dat er naast bekende technieken ook andere vaardigheden nodig zijn, en dat moet je jongeren laten zien in de praktijk, dan blijft het ze bij.”, aldus Mireille.

Door samenwerking inspiratie bieden aan jongeren


Samenwerkende Techniekcentra Rijk van Nijmegen

Een ander initiatief op bovenstaand gebied zijn de Samenwerkende Techniekcentra Rijk van Nijmegen dat in 2018 is gestart. Het is een organisatie die regionale en landelijke activiteiten ter ondersteuning uitvoert voor de aangesloten techniekcentra. In de regio bestaan er momenteel 4 techniekcentra namelijk Tech-Lokaal Maas & Waal, TechniekLab Beuningen, Junior Technovium Nijmegen en Junior Technovium Wijchen. De technieklokalen werken nauw samen met het regionale onderwijs. Basisscholen en het voortgezet onderwijs bezoeken de technieklokalen en maken hier kennis met techniek en technologie. Daarnaast inspireren de technieklokalen de basisscholen met een invulling voor Wetenschap en Techniek. Leerlingen van het voortgezet onderwijs bezoeken daarnaast de technieklokalen waar ze hun keuze-uren Techniek en Technologie invullen.

“Bedrijven ontwikkelen zelf leertrajecten”

Jet-Net & TechNet

Nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering hebben effect op de manier waarop wij leven én werken. Daarmee blijven er de komende jaren volop baankansen ontstaan op het gebied van techniek, technologie en ICT. Binnen Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen – sinds 2002 – samen om leerlingen in het funderend onderwijs contextrijk les te geven, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een toekomst in de technologie, techniek of ICT. Jet-Net & TechNet brengt leerlingen en docenten in contact met contexten uit het (technisch) bedrijfsleven, om hen te laten ervaren hoe inspirerend, uitdagend en fascinerend een baan in de techniek, technologie en ICT is! De samenwerking binnen Jet-Net & TechNet is effectief doordat deelnemende scholen en bedrijven, klein en groot, op hun eigen manier kunnen bijdragen aan onze ambities. Bedrijven gaan een duurzame samenwerking aan met één of meer ambitieuze scholen in de buurt. Gesterkt door jarenlange inspanning en ervaring, bereiken we met alle activiteiten tussen scholen en bedrijven gezamenlijk een hogere instroom in technische profielen en opleidingen. Elke provincie heeft een vaste regiocoördinator: hét primaire aanspreekpunt voor lokale scholen en bedrijven. Deze regiocoördinatoren verbinden lokaal en regionaal de wensen van bedrijven en scholen met elkaar.

Bedrijfsscholen zijn bezig met een opmars

Met de aantrekkende economie zijn bedrijven harder dan ooit op zoek naar goed en gespecialiseerd personeel. In combinatie met een schaarser wordend aanbod van techniek leerlingen, ontwikkelen meer en meer bedrijven plannen om eigen gespecialiseerde opleidingen op te zetten. Vooral in de techniek- en bouwsector is de vraag naar vakmensen groot. In de regio zijn er verschillende bedrijven met een eigen bedrijfsschool zoals Modderkolk in Wijchen die een bbl werk- en leertraject aanbiedt. Daarbij werken de leerlingen vier dagen per week aan projecten en hebben ze een dag les op de eigen bedrijfsschool in Wijchen. Tijdens het werk leren ze het vak van de ervaren monteurs. De theorielessen worden verzorgd door docenten van het Koning Willem 1 college uit Den Bosch.
Ook Kemkens is Oss heeft een eigen vak leerschool en biedt passende opleidingen aan mét baangarantie!

“Motor voor instroom van talent”

Wouter Raffen

In het rijtje van bedrijfsscholen, hoort ook zeker de VAKOPLEIDING TECHNIEK thuis. Het opleidingsinstituut is ooit opgericht door enkele industriële kringen en biedt tegenwoordig zowel volledige mbo-opleidingen, praktijkgerichte cursussen als lascertificeringen aan. Deze worden allemaal gegeven door docenten die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. “We zijn een motor voor de instroom van talent en dat doen we voor de technische bedrijven hier in de regio”, zegt directeur Wouter van Raffen. En dat gaat goed. Het aantal studenten is de laatste jaren gegroeid van 70 naar 200. Er zijn vergevorderde plannen om nieuwbouw te realiseren naast het station in Cuijk. “Dan kunnen we doorgroeien naar 300, misschien wel 350 studenten.” Vakopleiding Techniek groeit niet alleen in aantal, maar ook in niveau. Eerst werden vooral mbo-opleidingen op niveau 2 en 3 verzorgd, inmiddels kunnen in alle richtingen opleidingen

Meer informatie
Tech-lokaal: www. tech-lokaal.nl
Samenwerkende Techniekcentra Rijk van Nijmegen: www. strvn.nl
Jet-Net & TechNet: www.jet-net.nl
Vakopleiding Techniek: www.vakopleidingtechniek.nl

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.