Search
Close this search box.

Maatschappelijke impact? Maak ‘m zichtbaar met de BVm!

In gesprek met projectmanagementbureau Wark House

Dit is het vierde in een reeks van zes artikelen waarin we aandacht besteden aan nieuwe businessmodellen in relatie tot het meervoudig waardedenken. We onderscheiden zes waardesoorten. In dit artikel belichten we de menselijke waarde, die we hier koppelen aan de BV Maatschappelijk (BVm) in wording.

Het Achterhoekse Wark House is zo’n BVm in wording. René Reumer (bedrijfskundige) en Ingeborg van der Oord (sociaal psycholoog) werken sinds drie jaar samen in dit door hen opgerichte bureau, dat vooral gericht is op ‘brede participatie’ van burgers, overheden en bedrijven.

De nieuwe BVm

“Aan mond-tot-mond reclame hebben we genoeg”, lacht René als we hem vragen naar de website die al langere tijd under construction is. “Maar wel willen we ‘m binnen afzienbare tijd gereed hebben. En dan zal hij volledig voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de maatschappelijke BV, de BVm.”

“De BVm is er op dit moment nog niet”, vervolgt René, “maar het wetsvoorstel ligt er al wel en wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de komende periode uitgewerkt. De BVm moet ondernemingen met een maatschappelijk doel een passende juridische erkenning geven, waardoor ze herkenbaar worden voor financiers, leveranciers en klanten. Ook wil de overheid haar dienstverlening aan deze ondernemingen verbeteren. De rechtsvorm is weliswaar gestoeld op die van de BV, maar er zijn specifieke wettelijke eisen waar de BVm aan moet voldoen.”

“De BVm zorgt voor erkenning en herkenning”

Impact aantoonbaar maken

René: “Toen we in 2019 van de – toen nog voorzichtige – overheidsplannen voor de BVm hoorden, waren we meteen enthousiast. We stapten in de landelijke reflectiegroep en al een tijdlang werken we alsof we een BVm zíjn. We trekken hierin op met een advocatenkantoor, notaris, accountantskantoor en een lokale bank; we zijn echt een lerend netwerk.”

“Op een aantal punten voldoen we aan de eisen die aan ons gesteld gaan worden: we maken maatschappelijke impact en onze winst komt grotendeels daaraan ten goede. De volgende stap is het aantoonbaar maken van onze impact. Hiervoor ontwikkelen we, met de hulp van studenten van het Centrum Meervoudige Waardecreatie, een impactmetingtool om samen met onze stakeholders in te vullen. De resultaten van de impactmeting? Die gaan deel uit maken van ons jaarverslag en komen op onze website.”

Zes waardenmodel

“Het helder krijgen van de resultaten doen we bewust samen met onze stakeholders”, vertelt Ingeborg. “Het gaat erom wat zíj vinden, hoe zij zaken ervaren. We zetten, geïnspireerd door studenten, het zes waardenmodel in; wat een eyeopener om daarmee te werken! Je kan op alle relevante vlakken meten hoe een situatie was en is – voor, tijdens en na een bepaald traject.”

Het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie
helpt organisaties in de regio bij hun omslag naar
toekomstbestendigheid
www.han.nl/cmw

Meer dan een warme maaltijd

“Zo hebben we in opdracht van Gemeente Doesburg gewerkt aan de herbestemming van wat nu is ‘Ontmoetingsruimte Grotenhuys’. Waar deze eerder uitsluitend in gebruik was voor het bereiden en nuttigen van de warme maaltijd van vooral één bewonersgroep van het wooncomplex, is de ruimte nu in de eerste plaats ontmoetingsplek – voor bewoners en omwonenden. Een rijkdom aan activiteiten vindt er plaats, allemaal met de inzet, capaciteiten en creativiteit van (buurt)bewoners. Toegenomen menselijke waarde dus! En de warme maaltijd is er nog steeds, verzorgd door een cateraar die ze zelf hebben uitgekozen. Maar er gebeurt nu zoveel meer dan voorheen!”

Wederkerigheid

Ingeborg: “We zijn bij dit project eerst op zoek gegaan naar de échte behoefte. Die bleek ‘ontmoeting’ te zijn, meer dan louter het krijgen van een warme maaltijd. Als je, in samenspraak met betrokkenen, de echte behoefte vindt, dan boor je bij hen ook de energie aan om mee te denken en mee te werken aan nieuwe, creatieve oplossingen. Oplossingen waar ze enthousiast voor zijn en blijven! Dan komt die wederkerigheid op gang die ook in de genen van Wark House zit: kennis en kunde willen delen met elkaar. En zo creëren we menselijke en maatschappelijke waarde!”

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.