Search
Close this search box.

ICT Rijk van Nijmegen: ICT wordt steeds meer politiek

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) is een regionaal samenwerkingsverband op gebied van ICT voor het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de gemeenten Druten, Mook & Middelaar, Beuningen, Wijchen, Nijmegen, Heumen en Berg en Dal. Doelstelling van iRvN is het creëren van schaalvoordelen door centralisatie. We spreken met directeur Henk de Groot over dit samenwerkingsverband en de uitdagingen van de huidige tijd.

Henk de Groot
Henk de Groot

Rond 2016 ontstond iRvN, vanuit de wens van een aantal gemeenten om onder meer het beheer van ICT-hardware en -infrastructuur te combineren in één regionale organisatie. ‘We wilden heel pragmatisch zijn en brachten in kaart wat alle gemeentes in de volle breedte betaalden aan ICT. Met dat bedrag gingen we aan de slag’. Het leidde tot een onderlinge verdeelsleutel die vanzelfsprekend te maken had met de verschillen in grootte en afname van de deelnemende gemeentes.

De 4 K’s

‘Doelstelling was niet om ICT goedkoper te laten zijn, maar wel om tot minder meerkosten te komen. We gingen uit van de 4 K’s: Kwaliteitsverbetering, minder meerKosten, Kwetsbaarheid verlagen en Kansen voor personeel bieden. Onze opdracht zorgde ervoor dat we de ICT van de gemeenten centraliseerden, kennis en capaciteit bundelden en meerkosten verminderden. Dat is ons gezamenlijk gelukt. We hebben gemeentes na het eerste jaar geld terug kunnen geven. Kortom, samenwerking loont!

Generalisten en specialisten versterken elkaar

‘We zitten momenteel met zo’n 120 FTE. Dat zijn dan zowel generalisten als specialisten, op technisch en functioneel beheer en op het gebied van dienstvelening. Je kunt je voorstellen dat in een wat kleinere gemeente meer generalistische deskundigheid op ICT wordt gevraagd dan in een grotere. Bij iRvN zijn beide nodig en je ziet dat dat voor het personeel mogelijkheden biedt om door te ontwikkelen. Onze ambitie was destijds om dé informatiedienst van het Rijk van Nijmegen te worden. Nu constateren we gezamenlijk dat de informatisering echt bij de gemeenten hoort en de typische automatisering echt bij iRvN. In het grijze gebied daartussen zitten beide partijen. Dit heeft geleid tot regionale overleggen (op tactisch en strategisch niveau) waar gemeenten en iRvN elkaar vinden in de gemeentelijke samenwerkingen. En daarin vinden we elkaar meer en meer.’

“Dit is dan ook onze missie: ervoor zorgen dat de gemeenten hún diensten zo optimaal kunnen leveren”

Evalueren en bijstellen van ambities

‘Rond 2021 waren alle migratietrajecten afgerond. Dit was het moment om terug te kijken. Samen met de gemeenten hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de ICT-functie in de regio. Hier kwam uit naar voren dat we het met elkaar eigenlijk best goed gedaan hebben. Kijkend naar de toekomst hebben we nieuwe ambities opgesteld die aansluiten bij de huidige samenleving en huidige technologie. De digitale transformatie die gemeenten door willen maken om, met behulp van degelijke en veilige ICT, de burger tot dienst te zijn. Daar gaat het om en daar draagt iRvN haar steentje aan bij.

Je wapenen tegen dreiging van buitenaf

‘De gemeenten zelf beschikken over de applicaties, wij zorgen ervoor dat ze draaien. We zien steeds meer automatisering rond onze eigen beheerprocessen en maken gebruik van steeds slimmere programmatuur, om te monitoren, anticiperen en te reageren op de boze buitenwereld. We hebben dagelijks te maken met misschien wel duizenden aanvallen op onze infrastructuur. Hackers schieten daarbij voortdurend met hagel en het beschermen tegen die hoeveelheden vraagt om een steeds verdergaande geautomatiseerde aanpak. Daar zetten we slimme monitoringsoftware voor in, we kijken naar afwijkingen en handelen daar pro- en reactief op.

ICT is steeds meer politiek

‘Gemeenten zijn eigenaar van hun eigen data. Zij bepalen wat ze doen met hun data, hoe ze die inzichtelijk maken en gebruiken en hoe ze omgaan met privacy. Bestuurders stellen ons meer en meer vragen over data en infrastructuur en over de veiligheid ervan. Ik vind dat zeer begrijpelijk. We doen de dingen anders doen dan vijf jaar geleden. Toen had je vooral verstand van techniek nodig, nu moet je ook verstand hebben van privacy en van informatieveiligheid. Die zaken raken de gemeentelijke organisaties rechtstreeks, we werken dus nauw met hen samen. We hebben prachtige jaren van ontwikkeling gehad, het gaat allemaal enorm snel en er liggen prachtige jaren van ontwikkeling voor ons. De gemeenten willen dat wij ons doorontwikkelen tot een professionele ICT dienstverlener. Dat is dan ook onze missie: ervoor zorgen dat de gemeenten hún diensten zo optimaal mogelijk kunnen leveren.’

Tekst: Joep Peters

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.