Search
Close this search box.

Dossier strategie & budget 2022: Tips voor ondernemers bij het opstellen van de begroting 2022

“Het afgelopen anderhalf jaar is voor ondernemers op financieel gebied wisselend verlopen”, vertelt Peter van den Brink van Tijssen cs. “Sommige ondernemers hebben geen enkele last gehad van COVID-19 terwijl andere ondernemers hiervan financieel juist veel last hebben gehad. Er waren veel steunmaatregelen: de TOGS en de TVL (beiden onbelast), de NOW en de TOZO. Daarnaast is aan ondernemers die de belasting niet konden betalen uitstel van betaling verleend. Wanneer tijdig is verzocht om (verlengd) uitstel van betaling stuurt de belastingdienst een voorstel om de opgebouwde belastingschulden in 60 maanden af te betalen vanaf 1 oktober 2022. Houdt er dus rekening mee dat bij het opstellen van een begroting voor investeringen in de toekomst rekening gehouden moeten worden met deze afbetalingsverplichting. Helemaal wanneer een externe financiering noodzakelijk is.”

Belastingplan 2022 en investeringen

Biedt het belastingplan 2022 nog extra maatregelen voor ondernemers om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren?  Jazeker, de al bestaande Investeringsaftrek, Milieu investeringsaftrek (MIA) of de Energie-investeringsaftrek blijven bestaan. Per 1 januari 2022 worden de percentages voor de MIA verhoogd, zodat je een hogere aftrek van de winst kunt krijgen. Milieuvriendelijke investeringen worden daarmee aantrekkelijker. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages verhoogd naar 27%, 36% en 45%.

Tip! Overweeg om milieuvriendelijke investeringen uit te stellen tot 2022! 

Emissievrije auto’s

Voor een volledig elektrische auto geldt in 2021 een bijtelling van 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Vanaf 2022 wordt die bijtelling verhoogd naar 16% en daarnaast is deze slechts van toepassing tot een cataloguswaarde van € 35.000. De bijtelling over het meerdere van de cataloguswaarde bedraagt 22%. Het voordeel wordt hiermee versoberd.

De bijtelling staat nadat de auto voor het eerst op kenteken is gezet voor vijf jaar vast. Daarna is voor wat betreft de bijtelling de dan van toepassing zijnde wetgeving van kracht.

Tip! Wil je op korte termijn toch een elektrische auto aanschaffen, doe dit dan nog dit jaar. Dit levert immers voor vijf jaar een lagere bijtelling op.

Opstellen begroting kan een complexe aangelegenheid zijn.

Dit zegt Martijn Vermunt van BGH Accountants. Daarbij is kennis van het bedrijf en zijn de cijfers van het bedrijf essentieel zijn. “Tevens dient er gekeken te worden naar de ontwikkelingen in de markt, technologische ontwikkelingen etc. Uiteindelijk komt de begroting dan tot stand door te kijken naar het verleden, toekomstige ontwikkelingen in de branche (branchegegevens) en de wens van de klant.” De tips die Vermunt wil meegeven zijn de volgende:

1. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog en eerder BPM betalen

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk 22%.

2. Percentage aftrekposten verder verlaagd

Aftrekposten in de inkomstenbelasting als hypotheekrenteaftrek, alimentatie-aftrek, giftenaftrek, ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingvrijstelling worden in 2022 aftrekbaar tegen maximaal 40 procent.

3. Financieel voordeel door verruimd begintarief vennootschapsbelasting

In 2022 betaalt u 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat is een verlenging van de eerste schijf met 150.000 euro ten opzichte van 2021. Over de winst boven 395.000 euro blijft het tarief 25%.

4. STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

Volgen uw medewerkers een cursus, training of opleiding om hun loopbaan te versterken? De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De hoogte is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar. In 2021 zijn de scholingsuitgaven nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van 250 euro en een maximumaftrek van 15.000 euro. 

5. Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen.

6.Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. 

Martijn Vermunt

Ondernemen is vooruitzien

“Het afwegen van investeringen daar natuurlijk bij”, zegt Paul Thonen RAB van WEA Deltaland Accountants. “Een mooi moment om investeringen te beoordelen is direct na Prinsjesdag.

Op deze dag presenteert het kabinet de belangrijkste plannen voor het komende jaar, zo ook dit jaar. Het kabinet kondigde een aantal interessante maatregelen aan waaronder belastingvoordelen voor ondernemers die investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

De betreffende regeling (Milieu-investeringsaftrek afgekort MIA) bestond al, maar vanaf 1 januari 2022 verhoogt het kabinet de percentages van de investeringskosten die van de fiscale winst mogen worden afgetrokken. Wat kan leiden tot lagere inkomsten-of vennootschapsbelasting. In combinatie met de Vamil-regeling (Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen) kan het belastingvoordeel voor bedrijven oplopen tot 14% van het investeringsbedrag.

Bij beoordeling van investeringen dienen allerlei vragen beantwoord te worden zoals: welke extra omzet de investering gaat opleveren?

Welke kostenbesparing gaat er ontstaan dankzij de investering? En natuurlijk wat onder aan de streep aan extra nettowinst wordt gerealiseerd door de extra investering?

Paul Thonen

Naast de eenmalige kosten (bijvoorbeeld de aanschaf van een extra machine) moet er ook rekening worden gehouden met bijkomende structurele kosten zoals de loonkosten van een extra medewerker die nodig is om de extra machine te bedienen. Mogelijk maakt de hierboven beschreven extra MIA aftrek die aanschaf van die nieuwe machine mogelijk nog interessanter. Heb je vragen over de MIA of wil je gewoon eens sparren over geplande investeringen neem dan contact op met mijzelf of één van mijn collega’s van WEA-accountants en adviseurs.

Tekst: Loet van Bergen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.