Search
Close this search box.

Dossier bouw: GWW branche moet duurzamer worden

Het klimaat verandert. Om bij te dragen aan een toekomstbestendige en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, is het van belang dat duurzaamheid nog veel meer dan nu een integraal onderdeel wordt van alle spoor-, grond, water- en wegenbouwprojecten.

Vanuit de Green Deal Duurzaam GWW is al een breed instrumentarium ontwikkeld om dit handen en voeten te geven, maar toepassing blijft achter zoals blijkt uit de praktijk. Dat wil niet zeggen dat partijen er niet mee aan de slag zijn gegaan. Op projectniveau zijn er mooie voorbeelden te zien waarbij de Aanpak Duurzaam GWW geleid heeft tot substantiële resultaten op het gebied van CO2-reductie, materiaalgebruik en milieu-impact. Om de ambitie te halen, moeten meer gemeenten, provincies en overheden actief gebruik maken van de aanpak en de resultaten beter monitoren. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen, zoals de strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten (KCI) voortkomend uit het Klimaatakkoord, en de routekaarten om te komen tot schoon en emissieloos Bouwen (SEB), die afstammen uit de nieuwe aanpak rond stikstof en het Schone luchtakkoord. Maar het gaat verder! In de afgelopen jaren zijn mooie resultaten geboekt, maar de ambitie is dat in 2024 duurzaamheid een integraal onderdeel van alle spoor- en GWW-projecten is.

Manifest DGWW2030

Daartoe is het Manifest DGWW2030 ontwikkeld dat een vervolg is op de Green Deal Duurzaam GWW. In het Manifest DGWW2030 staat beschreven hoe ze de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW en het instrumentarium willen bevorderen om de sector te helpen betreffende de regels en afspraken te concretiseren en hier in projecten te voldoen. Op deze manier helpt het partijen beleid en projectuitwerking beter aan elkaar te koppelen en de beleidsuitvoering succesvol te maken. Om de aanpak DGWWW integraal te gebruiken, is een Digitaal Ambitieweb opgezet ontwikkeld door CROW voor alle GWW-opdrachtgevers. Daarnaast worden er beleidsontwikkelingen gefaciliteerd zoals KCI en SEB. Zodra de roadmaps van de Rijksprogramma’s ‘Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI)’ en ‘Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)’ gepresenteerd zijn, gaat het DGWW2030-verband hiermee aan de slag. Verder wordt het netwerk van DGWW versterkt en worden de Communities of Practice (CoP’s) verder uit (waar nodig) uitgebreid. Ook start er een regulier overleg op met de instrumentbeheerders, om ervoor te zorgen dat het instrumentarium dat hoort bij de Aanpak DGWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, Dubocalc en CO2-prestatieladder) goed blijft aansluiten bij de behoeften van de gebruikers én dat de instrumenten goed aansluiten op elkaar. Tenslotte wordt er gestreefd naar een uniforme monitoring van de resultaten.

Praktijk

In de praktijk zijn er talloze voorbeelden van duurzaamGWW. Bij de aanleg van een fietsstraat in Arnhem bijvoorbeeld zijn er zoveel mogelijk elektrische en emissievrije machines gebruikt zoals een mobiele kraan, knijperauto, een midigraver, een veegzuigauto en zelfs een trekker-opleggercombinatie. Alleen als het niet elektrisch kan, is biodiesel het alternatief. Wat zorgt voor 80% minder stikstofuitstoot. Ook zijn er zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt zoals het asfalt waarvan er minder nodig was dan gebruikelijk, omdat er door de innovatieve samenstelling een veel minder dikke laag nodig was, slechts een derde van de normale dikte. Ook de wegmarkeringen zijn zoveel mogelijk op basis van natuurlijke materialen. De huidige bestrating – klinkers en stoeptegels – worden hergebruikt.

“Alleen als het niet elektrisch kan, is biodiesel het alternatief.”

Otto Basten: “Verduurzaming staat op onze agenda”

Dit zegt Otto Basten van Firma Basten BV uit Horssen die actief zijn in grond-, straat- & rioleringswerken. Het verlenen van medewerking aan archeologische opgravingen is één van de specialistische werkzaamheden van Firma Basten. “Het accent van onze werkzaamheden ligt tegenwoordig steeds meer op de nutsbedrijven, het graven van sleuven om alle nutsleidingen in te kunnen leggen”, vertelt Otto. “Wij beschikken over een uitgebreid machinepark waardoor we nagenoeg alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Een machinepark dat nog niet groen is. We merken wel dat onze opdrachtgevers zoals de nutsbedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan eisen dat de werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam worden uitgevoerd. We zijn bezig met een plan van aanpak. Om te beginnen willen we onze vrachtwagens vervangen door euro 6 diesel vrachtwagens gezien het feit dat onze huidige dieselvrachtwagens met emissieklasse 4 en 5 vanaf 1 januari 2022 geen toegang meer hebben tot de milieuzones in 14 Nederlands steden.

Bij ons andere bedrijf Hei- & Triltechniek Horssen BV dat zich voornamelijk bezighoudt met de funderingen voor prefab trafostations in opdracht van een transformatoren fabriek door heel Nederland, hebben ze wel euro 6 vrachtwagens. Een volgende stap zou het elektrificeren van het machinepark moeten zijn, maar daar zitten nog veel haken en ogen aan. Los van het feit dat er op dit moment weinig aanbod is in elektrische graafmachines. Daarbij speelt zeker de accucapaciteit van deze machines een rol. Als de accu leeg raakt tijdens graafwerkzaamheden dan heb je die een twee drie nog niet opgeladen. Duurzaamheid heeft onze aandacht en we vinden het zeker voor het milieu een goede zaak”, aldus Otto.

Meer informatie over DuurzaamGWW2030
is te vinden op de website: www.duurzaamgww.nl waar allerlei tools, aanpak en cursusaanbod te vinden zijn.

Tekst en foto: Loet van Bergen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.