Search
Close this search box.

Opsporing verzocht

De hulp van de burger inroepen bij het opsporen van misdaders is niet nieuw . Het vinden van de dader van een misdrijf is een bezigheid door de eeuwen heen. De methoden van opsporing zijn in de loop van de tijd uiteraard niet meer te vergelijken.

“150 gld voor de geene die weet aantebrengen seekeren Andries Derks”

In 1733 werd reeds een opsporingsbevel uitgeschreven waarin een beloning in het vooruitzicht werd gesteld. In het Graafse Stadsarchief is dit opsporingsbevel aanwezig.

In Wijchen was ene Marten Jacobs vermoord en Andries Derks was de vermeende voortvluchtige dader.

De toenmalige verantwoordelijken hadden schijnbaar geen idee waar deze vermeende moordenaar te vinden , vandaar dat de hulp van stadsbestuurders en burgers werd ingeroepen.

In 1733 verscheen een publicatie van de dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen , Fr. Verbolt , aan het Stadsbestuur van Grave.

Opsporing Verzocht

De inhoud van de publicatie was:

Nadien op den 15 april des jaers 1733 binnen het kerspel Wijchen in den Rijcke van Nijmegen door eenen Andries Derks , oud tussen 23 en 24 jaeren , middelmatig lang, van persoon , met swart slujck hayer en oogen , bleek en smal van aengesigt , hebbende een schrammeke op de linker wang en gaende wat voor over duijken, op eene moord daedige wijse met een mes is doot gestoken eenen Marten Jacobs, so is ’t dat de Hoog Welgeb. Gestr. Heer Adriaan van Lijnden , Grave des H.R. Rijcks, Heere van Neder Hemert, Borgh Graef, Rigter en Dijkgraeff des Rijcks van Nijmegen die hiermede belooft aan die geene die vernoemden Andries Derks sodanig sal weten aen te brengen , dat in handen van justitie mag komen te geraeken, eene premie van een hondert en vijftig guldens binnen Nijmegen ten contoure des Welgemelte Rijcks te ontfangen zullen de des aanbrengers naem ( des begeerende) werden gesecreteert.

De afloop van deze moordzaak is niet bekend. Onzeker dus of de moordenaar is opgepakt en veroordeeld. Misschien is hij, ondanks de hoge beloning , toch zijn dans ontsprongen.

“De Hulp Van De Burgers Wordt Ook Nu Nog Ingeroepen”

Het opsporen van misdadigers is al eeuwen de taak van de heersende justitie. De manier waarop getracht wordt de dader of daders te vinden in de loop van de jaren sterk veranderd. Het enige middel dat ter opsporing al eeuwen wordt gehanteerd is het uitschrijven van een beloning. Alleen de bedragen zijn in het verloop van de tijden veranderd, de honderd(en) guldens hebben plaatsgemaakt voor duizendtallen.

Het rechercheren door de huidige opsporingsdiensten nemen steeds grotere digitale vormen aan.

Na de komst van computers kunnen vele opsporingsberichten gecombineerd worden, de hulp van de burgers wordt ook nu nog ingeroepen , ondersteund door TV uitzendingen als “Opsporing verzocht” , een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie , Politie en AVRO TROS. Mede door het tonen van beelden van het plaats delict wordt getracht het geheugen, van de diegene die mogelijk informatie kunnen verstrekken, op te frissen en tips binnen te krijgen.

De komst van de wetenschap om DNA vast te stellen , de grote vastgelegde data van DNA onderzoek en het combineren van deze gegevens leiden er toe dat zelf oude misdaadzaken worden opgelost.

Alle moderne technieken die bij de opsporing gebruikt worden leiden echter niet tot het oplossing van de delicten. Het grote probleem; de criminelen hebben de moderne digitale mogelijkheden ook, en zelf eerder ontdekt dan de opsporingsmensen van justitie.

Versleutelde berichten worden door criminelen verzonden op speciale telefoons, voor het vermoorden van personen wordt zelfs vanuit de gevangenis opdracht gegeven.

De jacht van justitie op criminelen is en blijft van alle dag.

Interesse In Streek Geschiedenis? Bezoek www.tweestromenland.com

TEKST: HENK DE KLEIJN
FOTO: BRON: BHIC, 7-8-2014 LISETTE KUIJPER:
OPSPORING VERZOCHT IN 1733#STUK VAN HET JAAR

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.