Search
Close this search box.

Welke duurzaamheidsmaatregelen worden er in de onderneming genomen?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht ondernemingen vanaf 2025 verslag te doen over de duurzaamheidsmaatregelen die intern genomen worden en welke maatregelen gericht zijn om tot een beter klimaat en milieu te komen. De CSRD-richtlijnen zijn van toepassing op 75% van de Europese economie en betreffen duizenden ondernemingen in Nederland. Wie er onder de rapportageverplichting vallen is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan 250 medewerkers en een balanstotaal van meer dan €50 miljoen vallen onder de verplichting. Kleinere ondernemingen zullen in een later stadium onder de verplichting vallen. Voor micro-ondernemingen geldt dat zij nog niet verplicht worden om te rapporteren over duurzaamheid, maar krijgen indirect natuurlijk al wel met de regels te maken.

Uiteindelijk zullen we ons allemaal moeten gaan afvragen hoe wij, in onze ondernemingen, een zo laag mogelijke footprint kunnen bewerkstelligen. Circulair ondernemen krijgt steeds meer aandacht, maar wat is dat dan precies en hoe vertaal je dit naar de eigen bedrijfsstrategie en -processen? En hoe leg je dit vast in de rapportages die zodadelijk ook voor de kleinere ondernemingen verplicht worden gesteld.

Circulaire economie

Op dit moment wordt in de maakindustrie voor nog geen 10% gebruikgemaakt van gerecyclede materialen. Meer dan 90% van de grondstoffen blijft dus nog komen uit mijnen, de bodem en andere bronnen. Dat zijn geen onuitputtelijke bronnen, er zal dus gezocht moeten worden naar alternatieven.

Daarnaast wordt er nog heel veel weggegooid. Daar liggen kansen voor ondernemers die zich richten op hergebruik van materialen en grondstoffen. Als je je bedenkt dat er meer goud zit in een afgedankt mobieltje dan in gouderts, zie je dat er goed te verdienen valt als reststromen dusdanig gezuiverd worden dat de overgebleven grondstoffen tegen acceptabele prijzen weer terug in de keten kunnen komen.

Verlenging van de levensduur een onderschat onderdeel van een circulaire economie

De EU heeft de richtlijnen op de kwaliteit van consumentengoederen verscherpt. Dit betekent dat producten een langere levensduur zullen hebben. Noodzakelijk als we vanuit circulair oogpunt kijken naar het productieproces. Hoe langer producten meegaan, hoe beter dit is voor het milieu. Zetten we diezelfde denktrant voort, dan zullen producten ook makkelijker te repareren moeten zijn. Ook dat is circulair denken.

Kansen voor inventieve ondernemers

Circulair ondernemen biedt kansen. Zeker nu er vanuit overheidswege zo actief gestuurd wordt op het verlagen van de footprint en bescherming van het milieu.

Het loont om na te denken over hoe duurzaam jouw bedrijf is en daar actie op te ondernemen. Qua verslaglegging wordt door bedrijven die serieus rapporteren over MVO gebruikgemaakt van het Global Reporting Initiative (GRI). De meest recente GRI standaarden zijn via de volgende link in te zien:

Scan de Qr-code en lees meer
Scan de Qr-code en lees meer

Tekst: Chantal Fransen Fotografie: Stock Logo’s: European Commission, Global Reporting Initiative

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.