Search
Close this search box.

Het tweegesprek samen aan de slag met duurzaam ondernemen

Op het gemeentehuis in Elst gaat José Peters -ondernemer en eigenaresse van Business Netwerk Betuwe- in gesprek met Rik van den Dam -wethouder van onder meer Duurzaamheid en Financiën- van de gemeente Overbetuwe. Ze spreken over het mogelijke spanningsveld tussen duurzaamheid en investeren, de belangrijkste speerpunten van de gemeente en het imposante bedrijventerrein Park15.

José Peters in gesprek met Rik van den Dam

Belangrijke thema’s in je portefeuille zijn onder andere Duurzaamheid en Financiën. Waarom zouden ondernemers investeren in duurzaamheid, als dit mogelijk ten koste gaat van hun eigen financiële positie?

‘Ik heb inmiddels veel ondernemers gesproken die al bezig zijn met duurzaamheid of ermee aan de slag gaan. Ik denk dat de tegenstelling tussen deze zaken minder groot is dan dat die lijkt. De meeste ondernemers willen de wereld een beetje beter maken, aan ons de taak om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Een tijd geleden was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de OCO (Ondernemers Contact Overbetuwe). Daar stelde ik de vraag: waar help ik jullie het meeste mee? Ik verwachtte ‘financiële ondersteuning’ of ‘subsidie’ als antwoord, maar tot mijn verbazing is dat helemaal niet waar de ondernemers behoefte aan hebben. Dat geldt wel voor stabiele regelgeving en hulp om te komen tot slimme investeringen. Wat je ziet is dat sommige ondernemers worstelen met de vraag waarin zij moeten investeren. Ze vragen zich vooral af wat het beste werkt om hun doelstellingen te behalen, bijvoorbeeld rond het verkrijgen van een bepaald duurzaamheidslabel. We helpen met dat soort vraagstukken. Binnenkort biedt de gemeente hiervoor trouwens het Zakelijk Energieloket, waar ondernemers terecht kunnen met al hun duurzaamheidsvragen.’

‘We willen vooral dat ondernemers elkaar laten zien wat wel en niet werkt, dat is veel overtuigender dan wanneer wij dat als gemeente zeggen’

Zijn er specifieke thema’s door de gemeente aangewezen, waarin extra wordt geïnvesteerd om duurzaam ondernemen te stimuleren?

‘Jazeker, we hebben een drietal speerpunten benoemd: bewustwording, energiebesparing en het ondersteunen van onze ondernemers. We hebben bijvoorbeeld een duurzaamheidscampagne gevoerd, waarbij we samen met ondernemers promofilmpjes hebben gemaakt. De ondernemer vertelt hierin wat hij zoal doet aan duurzaamheid. We bezoeken vanuit de gemeente daarnaast regelmatig ondernemers die actief zijn op gebied van duurzaamheid. Het gaat hier dus echt om het verhaal van de ondernemers zelf. Wij ondersteunen hen vervolgens, en zorgen voor extra exposure door publicatie op social media. De berichten bereiken hiermee ook andere ondernemers. Dan is vervolgens de vraag hoe wij als gemeente de ondernemers helpen om hier verder invulling aan te geven. We voeren daarnaast gesprekken met de landbouwsector over zaken als bloemrijke akkerranden, ecologie en biodiversiteit. We ondersteunen dus allerlei ondernemers op verschillende gebieden.’

Als aanspreekpunt van Business Netwerk Betuwe spreek ik met veel lokale ondernemers. Hoe gaat de gemeente deze de komende jaren (verder) helpen?

‘We vervullen met name een faciliterende rol. Zo hebben we laatst een ondernemersborrel georganiseerd, waar de ondernemers kennis konden maken met het College. Daar ontstond het idee -in overleg met een aantal ondernemers- om nog eens zo’n sessie te organiseren rond het thema duurzaamheid. In zijn algemeenheid scheppen wij duidelijkheid over wat de ondernemers mogen verwachten en hoe wij kunnen helpen. We willen vooral dat ondernemers elkaar laten zien wat wel en niet werkt, dat is veel overtuigender dan wanneer wij dat als gemeente zeggen. Een voorbeeld uit de praktijk: hier in de regio is een energiecoach actief. Die helpt andere bedrijven met het op een slimme manier bij te dragen aan duurzaamheid. Het heeft mijn voorkeur om ondernemers met elkaar te verbinden. Ik denk dat het voor netwerkclubs slim is om ook de samenwerking met elkaar te zoeken. We hebben bovendien een Account Manager Bedrijven; Fabian Miceli. Hij is het aanspreekpunt voor alle ondernemers en is als geen ander in staat om regionale ondernemers bij elkaar te brengen.’

Wat is de rol van de politiek in de doorontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Park15?

‘Dit is een privaat bedrijventerrein en is inmiddels vrijwel in zijn geheel ingevuld. We zijn veel in gesprek met de bedrijven, bijvoorbeeld over hun wens om te investeren in groene energie. We zijn sowieso vanuit onze wettelijke rol een gesprekspartner als het gaat om dit soort ontwikkelingen. De gemeente heeft zeker in de opstartfase een grote rol gehad in de totstandkoming van het bedrijventerrein en de bestemming ervan. Een ander thema is het lokaal vestigingsklimaat. We hebben gezorgd voor een goede verkeerskundige inrichting en we zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de gehele ontsluiting van het bedrijventerrein. Een ander voorbeeld waar we als gemeente een rol hebben, zijn de bedrijfsinvesteringszones. Zo’n BIZ is er in de centra van Elst en Heteren. De ondernemers die daarin samenwerken, gebruiken deze gezamenlijke pot voor bijvoorbeeld evenementen en vergroening. Wij als gemeente hebben dit wettelijk mogelijk gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking de saamhorigheid tussen ondernemers versterkt, waardoor investeringen makkelijker van de grond komen.’

Tekst en foto’s: Joep Peters

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.