Search
Close this search box.

Dossier Techniek: De Lerende Regio Maas en Waal – Samen bouwen aan een toekomst van innovatie en groei

In onze prachtige regio Maas en Waal zijn we altijd op zoek naar manieren om vooruit te komen, om te innoveren en te groeien. Het project “De Lerende Regio Maas en Waal” is zo’n unieke stap in die richting, een samenwerkingsverband tussen acht vooraanstaande techniekbedrijven en vier toonaangevende onderwijsinstellingen. Onder de coördinatie van de Stichting Stimulering Techniek Maas en Waal, hebben we de handen ineengeslagen om een duurzame en vruchtbare omgeving te creëren waarin kennis wordt gedeeld, vaardigheden worden ontwikkeld en innovatie wordt gestimuleerd.

Wie werken er samen in dit project?

Dit project is gestart vanuit het enthousiasme van de Stichting Stimulering Techniek Maas en Waal. Zij organiseert al langer techniekevents en beheert het Tech-Lokaal in het Pax Christi College in Druten en Beneden Leeuwen, waar wekelijks groepen uit het primair onderwijs de wereld van de techniek verkennen en ervaren. Het was niet moeilijk om een aantal techniekbedrijven uit de regio Maas en Waal achter het idee van een Lerende Regio Maas en Waal te krijgen. Als geen ander onderkennen zij het belang van samenwerken, zowel met elkaar, als met het onderwijs in de regio.

Deze bedrijven zijn: HTR Security Systems, Huisman Etech Experts, Kok Milieuopslagsystemen, FCG Isolatie & Steigerbouw, Megens Installaties, Willems Boven-Leeuwen, Perfect – Van Wamel en Kuypers Zorg voor Vastgoed.

Een goede afstemming met het onderwijs is van cruciaal belang om de toekomstige generatie goed op te leiden. Immers, goed opleiden doe je samen. Zo sluiten het Pax Christi College, Groeisaam Primair Onderwijs, De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het ROC Rivor, aan bij deze samenwerking.

Het projectteam bestaat uit Mireille Roelofs, directeur Stichting Stimulering Techniek Maas en Waal, Bart van Kraaij, van Van Kraaij Educatie en Richard van Ommen, projectondersteuner Stichting Stimulering Techniek Maas en Waal. Samen met alle betrokken organisaties zullen zij de komende twee jaar actief zijn in de voorbereiding en realisatie van de Lerende Regio Maas en Waal.

Voor ons is dit project van cruciaal belang, niet alleen voor de betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen, maar ook voor de inwoners van Maas en Waal. Hieronder delen we graag waarom dit initiatief zo belangrijk is voor alle belanghebbenden:

“De Lerende Regio Maas en Waal heeft naast economische voordelen ook een positie ve maatschappelijke impact “

Samenwerking voor innovatie

Door de krachten te bundelen, kunnen we onze innovatiekracht vergroten. Door gezamenlijk onderzoek te doen, nieuwe technologieën te verkennen en best practices te delen, creëren we een vruchtbare bodem voor baanbrekende ontwikkelingen in diverse sectoren. Deze samenwerking stelt ons in staat om sneller te innoveren en competitief te blijven in een snel veranderende wereld.

Talentontwikkeling en opleiding

Het onderwijs is de sleutel tot het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. Door nauw samen te werken met onderwijsinstellingen, kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijsaanbod naadloos aansluit op de behoeften van de bedrijven. Dit betekent niet alleen het aanbieden van relevante opleidingen, maar ook het stimuleren van stages, leerwerktrajecten en andere vormen van praktijkervaring. Zo investeren we in de toekomstige generaties en helpen we jongeren om hun volledige potentieel te benutten

Economische groei en werkgelegenheid

Een bloeiende technische sector is essentieel voor de economische groei van onze regio. Door te investeren in innovatie en talentontwikkeling, kunnen we nieuwe bedrijven aantrekken, bestaande bedrijven versterken en hoogwaardige banen creëren voor onze inwoners. Dit draagt niet alleen bij aan een sterke lokale economie, maar zorgt er ook voor dat Maas en Waal aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven en talent.

Maatschappelijke impact

Het project “De Lerende Regio Maas en Waal” heeft niet alleen economische voordelen, maar ook een positieve maatschappelijke impact. Door te investeren in technische educatie en innovatie, geven we mensen de kans om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, wat leidt tot een grotere arbeidsmobiliteit en sociale inclusie. Bovendien dragen technische ontwikkelingen vaak bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid en gezondheidszorg.

Kortom, “De Lerende Regio Maas en Waal” is een belangrijk initiatief dat niet alleen de betrokken bedrijven en onderwijsinstellingen ten goede komt, maar de hele gemeenschap. Door samen te werken aan innovatie, talentontwikkeling, economische groei en maatschappelijke impact, bouwen we aan een toekomst die welvarend, veerkrachtig en inclusief is voor alle inwoners van Maas en Waal. We zijn vastbesloten om deze reis samen voort te zetten en te streven naar een nog betere en stralende toekomst voor onze regio.

Ook nieuwsgierig geworden:
Richard van Ommen,
r.vanommen@ommenkeer.nl

Tekst: Richard van Ommen
Foto: Lerende Regio, John van Gelder

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.