Search
Close this search box.

Dossier strategie & budget 2022: De Bastei – Op zoek naar een steviger fundament

Ondernemend Nederland kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Waar de een gewoon door kon en zelfs te maken kreeg met een toenemende vraag naar hun diensten en/of producten werd de ander geconfronteerd met grote verliezen en financiële onzekerheid. Voor de Culturele sector was het echter volstrekt duidelijk: zij zagen zich voor het voldongen feit de deuren te moeten sluiten. Hoe blikken zij terug op de afgelopen periode en hoe zien zij 2022?

We spreken met Hans Hooijmaijers, directeur van De Bastei, museum voor natuur- en cultuuhistorie in Nijmegen.

Tussen nieuwe en oude buitenzijde

Hoe heeft de Bastei het afgelopen jaar beleefd?

“Het was een voor iedereen bevreemdend jaar. Zelf ben ik op een gek tijdstip hier begonnen. Na 20 jaar in diverse functies te hebben gewerkt in Rijksmuseum Boerhaave, trad ik hier vorig jaar op 1 november aan als directeur. Nog geen 3 dagen daarna moesten we de deuren sluiten en werd iedereen geacht om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Ik had daardoor niet de mogelijkheid om de mensen en de manier van werken hier echt goed te leren kennen. Maar de mens is flexibel, met het voeren van kennismakingsgesprekken met zoveel mogelijk medewerkers was ik toch in staat om een beeld te krijgen van mijn nieuwe werkplek. En wat ik zag beviel me goed. Het gebouw, de medewerkers, de grote groep enthousiaste vrijwilligers vormen een goede basis. Financieel is het echter heel anders dan wat ik gewend was. Boerhaave is een Rijksmuseum met rijkssubsidie, een bedrag dat geborgd is. Hier is het anders. We moeten elke periode weer opnieuw subsidie en fondsen verwerven. Dat is een pittige uitdaging.”

Tussen servet en tafellaken
“De inkomsten komen uit heel diverse hoek. Naast de entree draagt de gemeente een groot deel bij via subsidies. Daarnaast krijgen we voor projecten ondersteuning van verschillende fondsen, zoals het Mondriaan- Prins Bernhard- en Cultuurfonds. En er zijn additionele inkomsten uit de aanvullende activiteiten die we organiseren. Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de particulieren die ons een warm hart toedragen, de zogeheten Vrienden van de Bastei.

2022

“Ik heb de wens om de komende jaren de formatie uit te breiden. Door de financiële beperkingen hebben de medewerkers nu veel verschillende petten op. Op de lange termijn is dat een onhoudbare situatie. Ik streef ernaar om het fundament te versterken op het gebied van bedrijfsvoering, fondsenwerving, PR, communicatie en marketing.

Daarvoor is de komende jaren meer financiële ruimte nodig. Een van de mogelijkheden is bedrijfssponsoring, waarbij we op zoek gaan naar bedrijven die ons voor langere tijd willen sponsoren en daarvoor in ruil bij ons hun personeels- of klantendag kunnen organiseren.

Daarnaast werken we hard aan een duidelijke positionering. De rivier is leidend. Het is de blauwe rode draad zogezegd. Het museum vertelt het verhaal over het leven in, om en aan de rivier. Van de mammoet tot de bever en van de Romeinen tot de bouwers van de bastei-verdedigingstoren. Maar ook de hedendaagse klimaatproblematiek vindt een plekje in De Bastei met Operatie Steenbreek. Deze focus helpt ons de PR en educatieve programma’s te ontwikkelen.

Al met al kijk ik met vertrouwen naar het komende jaar. Het fundament is gelegd. De visie geformuleerd en een meerjarenbeleid vastgesteld. Ik ga ervan uit dat Corona niet langer een bepalende invloed zal hebben. Bepaalde restricties zullen vermoedelijk wel blijven, maar ik verwacht niet dat ze nog financiële gevolgen voor het museum zullen hebben. We kijken uit naar een verdere uitbouw van de plannen die we de afgelopen tijd gemaakt hebben.”

Wil je in gesprek met Hans over bedrijven sponsoring? Of overweeg je om Vriend van de Bastei te worden? We verwijzen je graag naar de website www.debastei.nl voor meer informatie.

Tekst: Chantal Fransen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.