Search
Close this search box.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: samenwerken om te kunnen groeien

We leven volgens directeur Harriët Tiemens van de Groene Metropoolregio in een rijk gebied. Hier vinden we de Kraan van Nederland, de rivieren Waal en Rijn, stuwwallen en bossen. Tegelijkertijd lopen we tegen uitdagingen aan op gebied van mobiliteit, wonen en werken. En dat met een enorme groei in het vooruitzicht. Kortom: werk aan de winkel! Hoe pakt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen dit aan? En hoe kan het de regionale ondernemers helpen? Harriët aan het woord.

Harriët Tiemens

Wat is de Groene Metropoolregio?

Het antwoord is volgens Harriët vrij eenvoudig: ‘De Groene Metropoolregio is een samenwerking van 18 regionale gemeenten in een gebied van ruim 800.000 inwoners. De Groene Metropoolregio is het economische hart van Gelderland en heeft met de gemeenten 5 samenwerkingen gedefinieerd. Dit zijn de Verbonden regio (mobiliteit en bereikbaarheid), Productieve regio (economie en arbeidsmarkt), Circulaire regio (circulariteit, duurzaamheid, klimaat en energie), Groene groeiregio (woningbouw en leefomgeving) en de nieuwe Ontspannen regio (leefbaarheid, natuur & landschap, cultuur en erfgoed).’ Het is van toenemend belang om niet sectoriaal maar juist integraal te werken aan de opgaven van de regio. Concreet voorbeeld is de woningbouw, waarbij wordt gewerkt aan gebiedsontwikkeling die de verschillende sectoren overstijgt. De Metropoolregio werkt nauw samen met de gemeentes, het Rijk en de Provincie om deze plannen te verwezenlijken.

Wat zijn de belangrijke doelstellingen van de uitwerking van de woondeal?

Naast afspraken over aantallen te bouwen woningen, de huisvesting van specifieke doelgroepen en betaalbaarheid, is in de woondeal afgesproken om circulair bouwen te versnellen. ‘We hebben hiervoor de Circulaire Impactladder ontwikkeld. Deze meetmethode sluit aan op de systematiek van Madaster en wordt landelijk erkend. We meten daarbij hoe circulair de te bouwen woning is. We proberen de circulariteit te versnellen, bijvoorbeeld door het prefab bouwen te stimuleren. We moeten gericht met grondstoffen omgaan en aan het eind van de levensduur moet een woning nog waarde hebben. Prefab biedt veel voordelen: het is snel, je gaat slim om met grondstoffen en hebt weinig verlies. Qua arbeidsomstandigheden is het trouwens ook fantastisch. Er is een tekort aan mensen in de bouw, dus het verhelpt ook dat probleem gedeeltelijk. Het betekent overigens wel dat we anders moeten rekenen, doordat de restwaarde van een woning in de nieuwe situatie wijzigt. We zijn hierover in gesprek met het bankwezen.’

“We bieden ondernemers gratis cursussen aan over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf”

Hoe helpt de Groene Metropoolregio ondernemers in de regio?

We zijn een productieve regio en werken samen met The Economic Board aan 5 speerpunten. We hebben hier een enorm tekort aan arbeidskrachten. Inmiddels is daarom het Human Capital Akkoord gesloten. We werken aan gerichte programma’s om iets aan de grote onderbezetting te doen. Daarnaast werken we aan de clusters energie, gezondheidszorg en een versterkte duurzame logistiek. We bieden ondernemers gratis cursussen aan over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Daarnaast hebben we een financieringslandschap met mogelijkheden tot €1 miljoen verzameld. We hebben in beeld gebracht welke regelingen er zijn. Vervolgens zorgen we ervoor dat ondernemers hier makkelijk gebruik van kunnen maken. Met ons programma Sm@rt Together helpen we bedrijven op gebied van digitalisering. We kijken dan gezamenlijk waar digitale kansen liggen. Tot slot organiseren we periodiek evenementen, vaak samen met The Economic Board.’

De eerste behaalde resultaten

‘We hebben door de samenwerking de zogenaamde Regiodeal van €15 miljoen vanuit het Rijk ontvangen, samen met The Economic Board en de provincie Gelderland. Hiermee wordt de helft van projecten bekostigd, de andere helft wordt bijgedragen door overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Zo kunnen we in de regio voor ruim € 30 miljoen investeren in bijvoorbeeld toekomstbestendig wonen, duurzame bedrijfsterreinen en andere projecten. Als je samenwerkt, dan breng je ook in beeld wat je gezamenlijk nodig hebt in de toekomst. We hebben bijvoorbeeld in kaart hoe we de bereikbaarheid vergroten. De eerste gelden voor mobiliteit zijn de afgelopen 2 jaar binnengehaald, zo’n €200 miljoen. Dat is een rechtstreeks gevolg van onze samenwerking. Ook op gebied van cultuur hebben we inmiddels een regeling binnen, waarmee we allerlei initiatieven kunnen nemen. Partijen kunnen zich hier trouwens nog bij aansluiten. Daarnaast werken we aan de routenetwerken; fiets- en wandelroutes worden de komende tijd aangepakt, waarbij we een link leggen naar de geschiedenis van deze regio. Dit noemen we de Cultuurregio 2025.’

“Prefab biedt veel voordelen: het is snel, je gaat slim om met grondstoffen en hebt weinig verlies”

Arnhem-Nijmegen: een zeer vitale regio

In de Regionale Agenda 2022 is onder meer de ambitie uitgesproken om over 5 jaar een vitale sector voor recreatie te hebben. Deze dient daarbij aan te sluiten op de vraag én bij te dragen aan de voorzieningen en leefbaarheid in de kernen. Uit recent onderzoek is gebleken dat de recreatiesector hier zeer vitaal is. De regio Arnhem-Nijmegen is op dat vlak dus alvast prima voorgesorteerd.

Interview: Joep Peters
Foto: De Groene Metropoolregio.

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.