Search
Close this search box.

Het tweegesprek: Gemeente druten brengt techniek en onderwijs samen

De spagaat tussen techniek en innovatie enerzijds en behoefte aan goed technisch personeel anderzijds is inmiddels wel bekend. Gemeente Druten zet met enkele initiatieven -zoals het Techlokaal en Vrienden van Techniek- in op het enthousiasmeren en scholen van jonge techneuten. Ronald Thoonen vertelt over de politieke en economische plannen voor 2023.

Ronald Thoonen
Ronald Thoonen

Welke financierings- of subsidiemogelijkheden biedt de gemeente om techniek en innovatie een boost te geven?

‘RvN@ is onze bottom-up beweging die innovatie stimuleert. Hierin werken ondernemers, organisaties en kennisinstellingen met elkaar samen om initiatieven op het gebied van Circulariteit, Smart&IT en Food&Health aan elkaar te verbinden en door te ontwikkelen. We boeien en binden talent in de regio door stagiair(e)s bij verschillende bedrijven ervaring te laten op doen en een gezamenlijk project uit te voeren. We organiseren mooie thema bijeenkomsten zoals 6 maart: de MKB-deal Sm@rt Together: Digitalisering in het MKB – RvN@. Alle ondernemers zijn welkom om deel te nemen. Ook subsidies verstrekken wij zeker. Daar waar we kunnen, willen we graag ondersteunen. Een initiatiefnemer komt met een aanvraag en intern beoordelen wij de subsidieverzoeken. Het Techlokaal ontvangt de komende 4 jaar een mooi bedrag aan subsidie. Daarmee stimuleren we dat kinderen op jonge leeftijd in contact komen met techniek, en kennis kunnen maken met technische bedrijven.’

Overheid, onderwijs en ondernemers bundelen hun krachten

‘We faciliteren het gesprek over techniekonderwijs tussen de Overheid, onderwijs en ondernemers . We zien heel erg de noodzaak om meer kinderen richting de techniek te krijgen. De demografische afname zorgt ervoor dat de arbeidskrapte alleen maar groter wordt. En tegelijkertijd neemt de techniekvraag alleen maar toe. Vrienden van Techniek zet het vak techniek op de kaart. We zetten in op het Gelrepact, een subsidiepakket van de Provincie. Zo willen we meer kinderen vaker en met meer ondernemers in contact brengen.’

Hoe maken jullie ondernemers bewust van het technisch vestigingsklimaat?

‘In Druten zijn veel technische bedrijven gevestigd. Techniek zal steeds meer nodig zijn, bijvoorbeeld om te kunnen verduurzamen en om circulair om te kunnen gaan met grondstoffen. Kortom: techniek draagt bij aan een brede welvaart. We zetten hier dus op in en stimuleren het werken in de techniek. We hebben de Human Capital Agenda en zijn actief aanwezig bij wervingscampagnes. Gemeente Druten subsidieert het On Stageproject, waarbij we jongeren nu al oproepen om in de techniek te komen werken. We hopen dat leerlingen, die een beroepskeuze moeten maken, kiezen voor een opleiding in het Maas en Waalse, zodat ze straks behouden blijven voor het Drutense (of regionale) ondernemerschap.’

Gemeente-Druten-logo

“We roepen de jeugd op om hun onderwijs in Maas en Waal te volgen, zodat ze daarna door kunnen stromen naar het bedrijfsleven”

Meer kinderen kennis laten maken met techniek via het Tech-lokaal, via de projecten bij ondernemers en ook via On Stage.

‘Met het Beroepenfeest On Stageproject op 21 maart willen we jonge leerlingen bereiken. Wij ondersteunen dit initiatief en zijn ook aanwezig. Bedrijven presenteren zich op deze dag en laten zien welke technische, groen- en zorgberoepen er allemaal zijn. De jeugd komt in contact met mensen die werk doen waar ze misschien nog nooit van hadden gehoord. Zo hopen we jongeren te inspireren om tot een goede keuze te komen en te kiezen voor de techniek.’

In hoeverre zijn jullie al bezig met de Provinciale Verkiezingen medio maart?

‘Recent kwam bij het regiocongres 2023 van de Groene Metropoolregio het onderwerp Openbaar Vervoer niet aan bod, een thema dat hier in Druten enorm van belang is. Dit thema staat bij ons hoog op de agenda, daarnaast hopen we de samenwerking met de provincie en provinciale staten te continueren na de verkiezingen. Een goede band tussen gemeente en de provincie is van groot belang. Vandaar dat ik me als wethouder van Druten, namens de lijst van VVD-Gelderland, wil gaan inzetten voor de gemeente Druten en het land van Maas en Waal.’

Hoe ondersteunen jullie ondernemers in de techniek binnen de gemeente?

‘Wij ondersteunen alle ondernemers in onze gemeente, waarbij we wel extra aandacht hebben voor techniek. We hebben een uitvoeringsagenda, volgend op de economische visie die is vastgesteld. Omdat economie zich niet houdt aan grenzen, werken we ook graag samen in de Groene Metropoolregio en faciliteren we het toekomstbestendig ondernemen. We helpen ondernemers met het verwezenlijken van hun plannen. Dit geeft mogelijkheden voor ondernemers zoals het toekomstige Regionaal Expertiseteam Energie; een pilotproject voor het vergroenen van bedrijventerreinen, het programma Toekomstgericht Ondernemen voor ondernemers in het MKB en aansluiting op de Human Capital Agenda. We roepen alle ondernemers uit de regio op om zich te abonneren onze nieuwsbrief Goede Zaken (via de site van de gemeente). Op deze manier hopen we meer mensen en bedrijven te bereiken. Zo kunnen we grote thema’s als arbeidsmarkt, techniek en duurzaamheid nog beter aanpakken.’

Interview: Joep Peters
Foto: Ronald Thoonen

Geef een reactie

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas

M&W Online App

M&WOnline de hele regio in 1 app.
De app bevat veel informatie voor inwoners en toeristen over het Land van Maas en Waal, Gemeente West Maas&Waal – Gemeente Druten – Gemeente Wijchen en Gemeente Beuningen..
Het blok AED locaties bevat adresgegevens en route naar waar AED apparaat hangt en kan levensreddend zijn.